02-05-2017

Protest protiv gradnje ZIP LINE žičare iznad plaže Jaz

Za sjutra u 11 sati na lokalitetu Žuta greda mještani budvanskih i kotorskih Mjesnih zajednica Jaz, Lastve Grbaljske, Gornjeg Grblja, Savine i Svinjišta najavili su novi veliki protest radi sprečavanja izgradnje žičare koja će prelaziti preko plaža Jaza.

Protest protiv gradnje ZIP LINE žičare iznad plaže Jaz | Radio Televizija Budva

"Na poziv za prisustvo i upoznavanje sa problemom su se odazvali i gradonačelnik Budve Dragan Krapović i pojedine nadležne službe. Postrojenje gradi preduzeće ZIP LINE Montenegro, doo–Žabljak. Mještani su obavili brojne pravne radnje i preduzeli korake kojim je nedvosmisleno utvrdjeno da se žičara gradi bez potrebne dokumentacije, i izvodi se na lokalitetu Žuta Greda i Rtu Jaz.

Kada su dobili povratnu informaciju od brojnih nadležnih institucija da je njihov zahtjev opravdan i u skladu sa Zakonom, mještani su insistirali da se objekat mora srušiti jer je to jedina garancija da u odredjenom momentu neće se nastaviti ovaj proces uništenja plaža na Jazu. Pokazalo se nakon oktobarskih i februarskih akcija mještana da su bili u pravu. Objekat nastavlja da se radi. Mještani i sumnjaju u koruptivne radnje s obzirom da se tako očigledno krši zakon i da uz neke nesuvisle načelne saglasnosti pojedinsci iz odredjenih institucija pokušavaju da omoguće postavljanje žičare. Mještani skreću pažnju i na to da “načelna saglasnost“ Direkcije za saobraćaj te zaključeni Ugovor o zakupu određenog dijela putnog pojasa i drugog zemljišta koje pripada magistralnim i regionalnim putevima mogu odnositi samo na objekte privremenog karaktera. A kako je ova žičara komercijalnog karaktera i objekat od čvrstog materijala, tj. postavljani su metalni šipovi i sazidan od armature i betona, Direkcija za saobraćaj je dužna da kontroliše, jer takva vrsta objekta koja je sazidana na putnom pojasu i to zemljišta koji je podložan čestim odronima, Direkcija kao nadležan organ morala je tražiti dokaz o sondiranju zemljišta. Postavljani metalni šipovi prije izgradnje postrojenja svakako utiču i na stabilnost puta, a o čijoj su sigurnosti puta je Direkcija dužna voditi računa prema čl. 3 Zakona o putevima", navodi se u saopštenju.

Mještani istaču da je Direkcija za Saobraćaj Crne Gore dala „načelnu saglasnost“ uz navode da je uz zahtjev zakupca priložen dopis Opštine Budva br. 013-2121/2 od 10.03.2014.god. Taj dopis apsolutno nema dodirnih tačaka sa uslovima i mogućnošću gradnje objekta i postrojenja za ZIP LINE na toj lokaciji, kao ni dopis Ministarstva održivog razvoja i turizma br. UP I 06-1877/2 od 03.10.2013.god. u kome samo govori o uslovima za obavljanje sportsko-rekrearivnih i avanturističkih aktivnosti. Mještani smatraju da sve to predstavlja jedan perfidan pokušaj da se kroz neke beznačajne dopise obezbijedi uz njihovu blagonaklonost izgradi postrojenje za ZIP LINE.

Podsjećamo i da su ovlašteni zastupnici mještana od Komunalne policije Opštine Budva dobili potvrdu da je izvođač D.O.O.“ZIP LINE“ iz Žabljaka i da isti ne posjeduje građevinsku dozvolu za izvođenje građevinskih radova, odnosno ne raspolaže sa pravno valjanom dokumentacijom za izvođenje građevinskih radova, te je shodno tome zapečaćeno gradilište, a gdje su radovi i nakon toga nastavljeni uz povredu službenog pečata.