30-07-2021

NVO Jaz - Mrčevo polje: Demantujemo navode predsjednika da nismo uveli zemlju u posjed

Iz NVO Jaz- Mrčevo polje demantovali su tvrdnje predsjednika Opštine Budva Marka Carevića da nisu uveli zemljište u posjed, te da je to razlog raskida ugovora. Oni ističu da je Opština Budva zaključila ugovor i preuzela zemljište u viđenom stanju, shodno ugovoru.


Foto: Arhiva

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

Mediteranski Sportski centar, upravo opštinska firma, je od zaključenja ugovora, pa do raskida istog sve vrijeme koristila fudbalske terene, a takođe je i Kartingu izdala zemljište za karting stazu. Dok u pogledu navoda da zemljište namijenjeno za parking nije moglo da se privede namjeni, sa istim problemom nas Opština Budva nije upoznala, niti obavijestila. Takođe, Opština Budva predmetni ugovor je raskinula dopisom od 01.06.2021. godine, gdje pored nemogućnosti ulaska u posjed, kao dodatni razlog navodi kovid situaciju i nemogućnost plaćanja ugovorenih obaveza.

Budžetom za 2021. godinu su oprijedeljena sredstva za isplatu zakupnina za zemljište, pa stoga pozivanje na covid situaciju i nemogućnost plaćanja je nama neopravdana. Ovo nam je potvrdio i predsjednik skupštne Opštine Budva, gospodin Krsto Radović. Napominjemo da smo tokom ugovornog odnosa do sada uvijek tolerisali kašnjenja u plaćanju, da nismo pravili bilo kakve probleme, pa smo i pored upućenog raskida ugovora od strane predsjednika opštine uporno pozivali na održavanje sastanka kako bi međusobno riješili stvari, a sve u cilju nastavka saradnje. Međutim, svi naši predlozi su odbijeni.

Dakle, NVO „Jaz- Mrčevo polje“ je uradila sve što je bilo u našoj mogućnosti da se izbjegne po svaku cijenu ova situacija. Kako druga strana, nije imala volje za bilo kakve razgovore pa i nastavak saradnje, naša organizacija je bila prinuđena da postupi po odredbama ugovora i zakona, zatraži isplatu neisplaćene zakupnine i predaju privremenih objekata na Jazu.

Dalje, nejasno je, sa kojih razloga je Predsjednik Opštine Budve raskinuo ugovor, jer upravo opštinska firma Mediteranski sportski centar Budva želi i dalje da koristi terene, kao što je koristila i od momenta zaključenja ugovora. U prilog navedenom su jutrošnji pokušaji MSC-a da uđu u posjed terena. Takođe ističemo da Mjesne zajednice Jaz, Seoce i Prijevor iz okvira svojih nadležnosti nemaju ovlašćenja da izdaju saglasnosti za korišćenje terena, po molbi MSC-a. Dok saglasnost NVO „Plaža Jaz“ za korišćenje terena date MSC Budva, bez naše pisane saglasnosti nije punovažna.

U prilog navedenom govori i činjenica da je upravo Opština Budva, kao uslov za zaključenje ugovora 2019. godine, odredila da se ugovor mora zaključiti sa obije NVO, ili do zaključenja ugovora neće doći. Nejasan je ovakav medijski nastup MSC DOO Budva, jer je i njima i nama poznato da smo mi uvijek raspoloženi za dijalog, kao što im je poznato da je cijeli problem uzrokovala opština svojim raskidom. Prebacivanje tog tereta na nas je neosnovano i ne doprinosi rješavanju ovog problema.

Takođe ističemo da naše aktivnosti nisu direktno usmjerene protiv sporta i sportskih djelatnosti, kao i djece Budve, koje su trenirala na terenima, već isključivo na zaštitu imovine članova, a na šta nas obavezuje i Statut nevladine organizacije i u tom pravcu smo spremni da izađemo u susret, ali ne bez prethodnog dogovora u obostranom interesu.

Cijenimo da treba pristupiti rješavanju nastalog problema i pozivamo lokalnu samoupravu na što hitniji sastanak i razgovor.