27-06-2016

Rekonstrukcija puta u Sozini iduće godine

Betonski kolovozni zastor u tunelu Sozina, koji je tokom vremena pretrpio više oštećenja, biće rekonstruisan naredne godine, saopšteno je Dnevnim novinama u preduzeću Monteput.

Rekonstrukcija puta u Sozini iduće godine | Radio Televizija Budva

Prema riječima tehničkog direktora Monteputa Borisa Mašanovića, još se ne zna koliko će novca biti izdvojeno za ove radove, a troškovi će biti poznati kada se urade finansijski, plan rada i javnih nabavki.

"Na dvije pozicije u tunelu, protokom vremena, došlo je do određenih ulegnuća, što je ispraćeno i geodetskim mjerenjima. Za 2017. godinu, tehnički sektor Monteputa ima u planu zamjenu betonskog kolovoznog zastora na navedenim pozicijama, tako što će se prethodno napraviti predmjer i predračun radova, sa svim potrebnim pozicijama", kazao je Dnevnim novinama Mašanović.

Neće biti zastoja

Tunel Sozina otvoren je 2005. godine, a u njemu je tada urađena betonska kolovozna konstrukcija, sa dilatacijama na svakih 12 metara. U vrijeme kada je rađen tunel, betonska kolovozna konstrukcija je, kako ukazuje Mašanović, postavljana i u sličnim tunelima u Austriji i Sloveniji, jer bi ugradnjom asfaltnog zastora u tunelu, u slučaju požara postojala opasnost od topljenja asfalta i povećanja zadimljenosti.

"Ono što je važno napomenuti, prilikom izvođenja radova na poziciji gdje je došlo do ulegnuća, saobraćaj u tunelu će se odvijati jednom trakom uz naizmjenični režim saobraćaja, koji će biti regulisan saobraćajnom signalizacijom, a na osnovu urađenog Elaborata o mjerama za regulaciju i bezbjedno odvijanje saobraćaja", istakao je Mašanović.

Pored redovnih poslova, u sklopu investicionog održavanja u Sozini su, između ostalog, od otvaranja rađene zaštitne kosine na prilaznim saobraćajnicama, zamijenjeni su i softveri za nadzor i upravljanje i za naplatu putarine. Promijenjeni su SOS telefoni u tunelu i na prilaznim saobraćajnicama, a isti uređaji instalirani su i u evakuacionom tunelu.

Naplatili 80 miliona eura

Tokom ove godine planirana je instalacija LED rasvjete, koja će omogućiti uštede u potrošnji energije i održavanja, zamjena sistema za automatsku detekciju incidenata i sistema za radio komunikacije.

"U sklopu redovnog održavanja naši radnici održavaju sve sisteme koji omogućavaju bezbjedan saobraćaj pogonske trafostanice, sistem rasvjete, sistem saobraćajne signalizacije, sistem ventilacije, sistem protivpožarne zaštite, sistem za radio-komunikacije. Osim ovih poslova za određene radove, poput pranja tunela, i farbanja horizontalne signalizacije, angažuju se usko specijalizovane firme" precizirao je direktor Sektora za upravljanje i održavanje tunela Andrej Mihailović.

Kroz tunel Sozina je, od njegovog otvaranja za saobraćaj do danas, prošlo više od 23 miliona vozila. Za to vrijeme od naplate putarine prihodovano je 80 miliona eura.