17-03-2020

Rješenja o turističkim taksama će biti javno objavljena

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, kao organ nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda, obavještava sve obveznike turističke takse sa teritorije Opštine Budva, da će saglasno članu 87. Zakona o upravnom postupku, vršiti dostavljanje javnim objavljivanjem rješenja kojim je utvrđena obaveza plaćanja turističke takse za 2019. godinu, od sjutra, 17. marta tekuće godine.

Rješenja o turističkim taksama će biti javno objavljena | Radio Televizija Budva

"Budući da dostavljanje upravnog akta nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članova 84. i 85. Zakona o upravnom postupku, Uprava lokalnih javnih prihoda, vrši dostavljanje akta javnim objavljivanjem pismena na internet stranici Opštine Budva, portalu elektronske uprave i Oglasnoj table Uprave lokalnih javnih prihoda", navodi se u saopštenju Uprave lokalnih javnih prihoda

"Dostavljanje javnim obavještavanjem smatra se izvršenim po isteku roka od deset dana od dana objavljivanja pismena. Datum objavljivanja istog je 17. marta tekuće godine, a datum isteka roka je 28. marta tekuće godine", zaključuje se u saopštenju.