02-03-2020

Od danas javno objavljivanje rješenja o porezu na nepokretnosti

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Budva, kao organ nadležan za utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda, obavještava sve poreske obveznike sa teritorije Opštine Budva, da će saglasno članu 87. Zakona o upravnom postupku, od danas javno objavljivati rješenja o utvrđenom porezu na nepokretnosti za 2019. godinu na internet stranici Opštine Budva.

Od danas javno objavljivanje rješenja o porezu na nepokretnosti | Radio Televizija Budva

Budući da dostavljanje rješenja nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina propisanih članovima 84. i 85. Zakona o upravnom postupku (lično ili posredno), Uprava lokalnih javnih prihoda, vrši dostavljanje istih, javnim objavljivanjem na internet stranici Opštine Budva.

Nakon što istekne rok od deset dana od dana objavljivanja poreskih rješenja, smatra se da je poresko rješenje uručeno vlasniku.

Poreski obveznici mogu pretragom na zvaničnoj stranici Opština Budva (Uprava lokalnih javnih prihoda/dokumenti/ u odjeljku  "javno oglašavanje poreskih rješenja za 2019. godinu"), pronaći svoje rješenje koje je u pdf formatu.

U poreskim rješenjima nijesu naznačeni matični brojevi vlasnika nepokretnosti, niti njihove adrese.

Neposredan uvid u obrazloženje rješenja može se izvršiti u Upravi lokalnih javnih prihoda, Trg sunca br. 3. , kojom prilikom poreskom obvezniku se na njegov zahtjev može predati primjerak rješenja sa obrazloženjem", zaključuje se u saopštenju Uprave lokalnih javnih prihoda.