09-08-2021

Budva: Od poreza skoro sedam miliona više nego lani

Naplata poreza se trenutno odvija zadovoljavajućom dinamikom, što pokazuje uporedna statistika za posljednje tri godine, saopšteno je našem portalu iz Uprave lokalnih javnih prihoda.


Foto: Arhiva

Kako su kazali, budžetskim planom za tekuću godinu, predviđeno je da se naplati porez u iznosu od 10.170.000 eura.

"Poređenja radi, za period od 1. januara do 2. avgusta 2021. godine ukupno je naplaćeno 9.382.400,96 eura. Za 2020. godinu, za isti period naplaćeno je 2.555.636,34, a za 2019. 5.498.101,81 eura", precizirali su iz Uprave lokalnih javnih prihoda.

Oni su pojasnili da je u odnosu na prošlu naplaćeno 6.826.764,60 eura više, a u odnosu na 2019. godinu 3.884.299,10.

"Važno je napomenuti da se u predstojećem periodu očekuje punjenje budžeta po osnovu plaćanja poreza, jer je u toku distribucija i uručenje poreskih rješenja za fizička lica za 2021. godinu", kazali su.

Iz Uprave su istakli da porez na nepokretnosti poreski obveznici plaćaju u dvije jednake rate. Prva rata plaća se 10 dana od momenta uručenja, a druga do 31. oktobra. Kamata za neblagovremeno plaćeni porez počinje da teče od 1. novembra 2021. godine, u iznosu 0,03% dnevno.

Što se tiče boravišne takse, u periodu do početka avgusta ove godine naplaćeno je 1.044.800,73 eura, što je značajno više u ondnosu na prošlu kada je bila aktuelna brojka od 223.052,16 eura. Ipak, najveći priliv evidentiran je 2019. kada je naplaćeno 1.877.638,22 eura.

U odnosu na prošlu, ove godine naplaćeno je 821.748,60 eura više, a 832.837,50 eura manje nego 2019.

"Kontrolu boravišne takse vrše 24 ovlašćena lica, koja su organizovana u 12 ekipa. Dvije ekipe vrše kontrolu pravnih lica i 10 kontrolišu fizička lica. U narednom periodu se očekuje veća naplata boravišne takse jer se ona plaća za drugu polovinu jula", naveli su iz Uprave lokalnih javnih prihoda.

Dodali su i da se naplata turističke takse trenutno odvija zadovoljavajućom dinamikom. Od 1. januara do 2. avgusta naplaćeno je 411.737,68 eura što je više nego prošle i pretprošle godine. Oni su podsjetili da je 2020. naplaćeno 74.935,18, a 2019. 307.037,94 eura.

"U odnosu na 2020. godinu naplaćeno je 336.802,50 eura više, a u odnosu na 2019. godinu 104.699,74 eura."

Iz Uprave su podsjetili da se rješenja kojim je utvrđena turistička taksa takođe distribuiraju i uručuju taksenim obveznicima, te da se u naredna dva kvartala očekuje povećanje naplate po istom osnovu.