24-12-2021

Sa terena: Radovi u Mainskoj ulici i dalje aktivni

Sanacija Mainske ulice započeta je 16. novembra, a radovi su i dalje u toku. Jedan dio trotoara od Gvozdenog mosta do nekadašnje plinare, saniran je, te se tom stranom ulice pješaci ponovo mogu kretati neometano, dok veći radovi i dalje traju.


Foto: Portal RTV Budva

Ulica je trenutno zavorena za automobile, a i pješacima se preporučuje da je izbjegavaju dok traju radovi.