08-06-2017

Šaranović: Nedovoljno postora za upisanu djecu

Upis djece u predškolsku ustanovu Ljubica V. Jovanović Maše je završen, komisija je razmatrala svaku prispjelu prijavu i po preporuci Ministarstva prosvjete, za školsku 2017/18. godinu upisano je 1153 djece.

Šaranović: Nedovoljno postora za upisanu djecu | Radio Televizija Budva

"Vrtićke grupe još uvijek nijesu formirane, jer se očekuje sastanak sa predstavnicima lokalne uprave kako bi se pronašlo najadekvatnije rješenje oko smještaja djece", kazala je direktorica Vera Šaranović za Radio Budvu.