17-02-2020

Sjutra saslušanja ministara o diskriminaciji OSI

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode obaviće sjutra konsultativno saslušanje resornih ministara o post-zakonodavnom nadzoru Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom.


Foto: rtcg.me

Akcenat će biti, kako se navodi, diskriminacija u oblasti vaspitanja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja.

Najavljeno je da će biti saslušani ministri prosvjete, rada i socijalnog staranja, zadravlja i ljudska i manjinska prava Damir Šehović, Kemal Purišić, Kenan Hrapović i Mehmed Zenka.

U Izvještaja Evropske komisije (EK) o Crnoj Gori za prošlu godinu navodi se da je ostvaren mali napredak u pravima lica s invaliditetom, uključujući usklađivanje zakonodavstva sa Konvencijom UN o pravima lica s invaliditetom.

"Crna Gora još nije usvojila akcioni plan za usvajanje preporuka Komiteta UN o pravima lica sa invaliditetom. Izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji pripremljene su 2018. godine, ali još nisu donesene", kaže se u Izvještaju.

Ističe se da Crna Gora treba da obezbijedi adekvatno i transparentno trošenje iz budućeg fonda za profesionalnu rehabilitaciju.

"Pitanje oduzimanja poslovne sposobnosti treba da se riješi bez odlaganja, u skladu sa Konvencijom UN. Za implementaciju strateškog i pravnog okvira potrebno je opredijeliti adekvatan budžet", kaže se u Izvještaju.

Ističe se da je potrebna bolja koordinacija i praćenje politika za djecu.

"Institucionalni odgovor treba da bude proaktivniji i da bude praćen usaglašenim prikupljanjem podataka kod tijela koja su zadužena za praćenje dječjih prava, kao i dodatnim finansijskim sredstvima", kaže se u Izvještaju EK.

Potrebno je, kako se navodi, više napora da se riješe pitanja prisilnih dječjih brakova i dječjeg prosjačenja, koja uglavnom pogađaju romsku zajednicu, kao i pitanje ukupnog nasilja nad djecom.

"Potrebna su poboljšanja i u postupanju prema maloljetnicima u zatvorima. Veoma mali broj prijavljenih slučajeva seksualnog nasilja nad djecom izaziva bojazan da se ti slučajevi ne prijavljuju u mjeri u kojoj se dešavaju i da ne dolazi do identifikacije žrtava", kaže se u Izvještaju.

Ocjenjuje se da ukupni pristup i kvalitet usluga dječje i socijalne zaštite i inkluzivnog obrazovanja za djecu sa smetnjama u razvoju treba da se poboljša zajedno sa uslugama ranog otkrivanja, intervenisanja i rehabilitacije na nacionalnom nivou.


Izvor: Mina