30-04-2018

Snižene cijene naknade za priključenje na mrežu

Crnogorski elektrodistributivni sistem odlučio je da snizi cijene naknade za priključenje na mrežu, kako bi korisnicima olakšao pristup elektrodistributivnoj mreži.

Snižene cijene naknade za priključenje na mrežu | Radio Televizija Budva

Naknade za taj posao su iz dosadašnjeg iskustva, kao i prema mišljenju Unije poslodavaca i investitora bile visoke, iznose tih dažbina, pišu Dnevne novine.

Iz CEDIS-a su objasnili da se naknada za stvaranje tehničkih uslova u sistemu plaća u zavisnosti od naponskog nivoa i iznosa potrebne snage.

"U zavisnosti od naponskog nivoa, naknade za stvaranje tehničkih uslova u distributivnom sistemu koje se obračunavaju po jednom kilovatu (kW) sada iznose: za priključke od 0,4 kilovolta (kV) naponskog nivoa je 21,05 eura, za priključke naponskog nivoa od 10 kV je 43,43 eura, dok za priključke na 35 kV naponski nivo treba izdvojiti 40,33 eura po kilovatu", kazali su iz CEDIS-a.

Kako su kazali novac prikupljen po ovom osnovu koristi se isključivo za razvoj sistema i stvaranje tehničkih uslova za priključenje novih, i za povećanje priključne snage postojećih korisnika sistema.

Naknada za priključenje se sastoji iz dijela koji se odnosi na izvođenje priključka i dijela za stvaranje tehničkih uslova u sistemu.

Kada su u pitanju naknade za izvođenje priključka, ukoliko to radi CEDIS, investitor plaća naknadu za izvođenje priključka u skladu sa odlukom koju je odobrila Regulatorna agencija za energetiku. Međutim, investitor se može opredijeliti da priključak uradi samostalno, u skladu sa uslovima koje mu propiše CEDIS.

I u jednom i drugom slučaju, izvedeni priključak postaje osnovno sredstvo CEDIS-a i sastavni dio distributivnog sistema.