02-02-2022

Standard kupovne moći u Crnoj Gori sličan ili viši nego u desetak zemalja EU

Standard kupovne moći sa minimalnom platom u Crnoj Gori sličan je ili veći u odnosu na desetak zemalja Evropske unije (Malta, Hrvatska, Grčka, Mađarska, Češka, Estonija, Slovačka, Letonija, Bugarska), navodi se u podacima zavoda za statistiku EU, Eurostat.


Ilustracija, Foto: Unsplash

Prema pokazateljima od januara 2022. najviša minimalna plata u EU bila je skoro 7 puta veća od najniže, ali u Eurostatu procjenjuju da su razlike su znatno manje kada se uzmu u obzir odnosi u nivou cijena.

U šest zemalja EU minimalne zarade premašuju iznos od 1.500 eura, objavio je Eurostat. U januaru 2022. minimalna zarada u Francuskoj je bila 1.603 eura, Njemačkoj 1.621, Belgiji 1.658 eura. Građani Holandije primaju „minimalac“ od 1.725 eura, u Irskoj 1.775 eura, dok je na prvom mjestu Luksembrug sa minimalnom platom od 2.257 eura, prenosi RTCG.

Prema podacima Eurostata, 13 država članica, koje se nalaze na istoku i jugu EU, imale su minimalne plate (prije nego što se odbiju porezi i doprinosi za socijalno osiguranje) ispod hiljadu eura mjesečno: Bugarska (332 eura), Letonija (500 eura), Rumunija (515 eura), Mađarska ( 542 eura), Hrvatska (624 eura), Slovačka (646 eura), Češka (652 eura), Estonija (654 eura), Poljska (655 eura), Litvanija (730 eura), Grčka (774 eura), Malta (792 eura) ) i Portugal (823 eura). U Sloveniji (1.074 eura) i Španiji (1.126 eura) minimalne zarade su iznosile nešto više od 1.000 eura mjesečno. Poređenja radi, federalna minimalna plata u Sjedinjenim Državama iznosila je 1 110 eura u januaru 2022. Podaci obuhvataju 21 od 27 zemalja članica EU, i ne odnose se na Dansku, Italiju, Kipar, Austriju, Finsku i Švedsku. Manji jaz u minimalnim platama kada se eliminišu razlike u nivou cijena

U grupi od 21 zemlje članice u analizi, najviša minimalna plata bila je skoro 7 puta veća od najniže. Međutim, razlike su znatno manje kada se uzmu u obzir odnosi u nivou cijena. Kada se izrazi u standardu kupovne moći (SKM), minimalne zarade u državama članicama sa nižim nivoima cijena postaju relativno veće u poređenju sa onima u državama članicama sa višim cijenama.

Otklanjanjem razlika u cijenama, minimalne zarade su se kretale od 604 SKM mjesečno u Bugarskoj do 1 707 SKM u Luksemburgu, što znači da je najviša minimalna zarada bila skoro 3 puta veća od najniže. Na osnovu ovoga, u Eurostatu su zemlje EU svrstali u dvije glavne grupe: grupa 1 sa nacionalnom minimalnom zaradom iznad 1 000 SKM i grupa 2 sa nacionalnom minimalnom zaradom ispod 1 000 SKM.

U grupi 1 su Luksemburg, Njemačka, Holandija, Belgija, Francuska, Irska, Slovenija, Španija, Poljska i Litvanija. Njihove nacionalne minimalne zarade kretale su se od 1 038 SKM u Litvaniji do 1 707 SKM u Luksemburgu. Dok su u grupi 2 Rumunija, Portugal, Malta, Hrvatska, Grčka, Mađarska, Češka, Estonija, Slovačka, Letonija i Bugarska. Nacionalne minimalne zarade za ovu grupu kretale su se od 604 SKM u Bugarskoj do 949 SKM u Rumuniji.Sve zemlje kandidati i potencijalni kandidati sa nacionalnom minimalnom platom pripadaju grupi 2, sa nivoima minimalne plate u rasponu od 401 SKM u Albaniji do 888 SKM u Crnoj Gori.


(Investitor)