06-12-2023

Stigle ponude za kupovinu dva aviona foker

Stečajni upravnik Montenegro Airlinesa (MA), Milan Radulović, izabrao je najpovoljnije ponude za kupovinu dva aviona foker, četiri avio-motora i 41 vozila, od kojih je većina putničkih, kombija i dostavnih, ukupne vrijednosti malo preko milion EUR.


Foto: Air Montenegro

Tako je kompanija Hashtag iz Topole iz Srbije dala najpovoljnije ponude za foker F 100 vazduhoplov 40 - AOP od 145 hiljada EUR i za četiri motora 705 hiljada EUR. O ovoj kompaniji nema puno podataka, osim da je u Agenciji za privredne registre registrovana za nespecijalizovanu trgovinu na veliko, prenosi Pobjeda.

Za drugi avion foker F 100 vazduhoplov – AOL najpovoljniju ponudu, 85 hiljada EUR, dala je holandska kompanija Airline Fleet Support (AFS), koja se, prema podacima sa njihovog sajta, između ostalog, bavi lizingom. Ova kompanija bila je zainteresovana i za avio-motore, ali je dala 50 hiljada EUR nižu cijenu u odnosu na Hashtag.

Za kupovinu 41 vozila, iako je bilo više zainteresovanih, najpovoljniju ponudu od 115,1 hiljada EUR dala je kompanija Lalatović travel iz Budve. Preostala imovina – inventar i oprema za ketering, računarska oprema i kancelarsijki namještaj nije izazvala pažnju kupaca.

Svi učesnici oglasa imaju pravo na prigovor u roku od osam dana, koji mogu podnijeti stečajnom sudiji Privrednog suda. Nakon pravosnažnosti odluke Radulovića, ponuđači su dužni da u roku od 15 dana zaključi ugovor i plati kupoprodajnu cijenu. Ukoliko ne ispoštuje ovaj rok, gube pravo na povraćaj depozita.

Na ovaj oglas na kojem su šesti put nuđena vozila i avio motori, a četvrti put avioni, stiglo je ukupno 12 ponuda deset ponuđača. Najviše je bilo zainteresovanih za vozila, dok su za dva aviona i motore bili zainteresovani samo Hashtag i AFS.

Inicijalnim oglasom nuđeno je pet aviona čije su se početne cijene kretale između 170 hiljada, koliko je bio najjeftiniji do milion, koliko je nuđen najskuplji. Ovim oglasom početne cijene su spuštene na 85 hiljada, 105 hiljada, 115 hiljada i 116 hiljada EUR.

Nema informacije da li je peti foker prodat ili nije bio obuhvaćen ovom prodajom. To pitanje su nedavno postavili i bivši radnici Montenegro Airlines, navodeći da imaju nezvanična saznanja da je foker 40-AOM kodnog imena "Majk" prodat, ali da ne znaju kome i po kojoj cijeni. Četiri avion motora inicijalno su nuđeni za 1,2 miliona EUR, a vozila za 180 hiljada, ali su i te cijena padale nakon propalih pokušaja prodaje.

Stečaj u MA uveden je 28. aprila 2021. na zahtjev Uprave prihoda i carina, poslije 24 godine rada. Priznato je 33,8 miliona EUR potraživanja, od čega najviše zaposlenima 17,3 miliona EUR. Pred Privrednim sudom je u toku više parnica zbog osporenih potraživanja.