17-10-2014

Svjetski dan borbe protiv siromaštva

Svjetski dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključivosti obilježava se pod inicijativom Skupštine UN- a 17.oktobra još od 1987. god. Službeno ovaj dan je proglašen 1993. god.

Svjetski dan borbe protiv siromaštva | Radio Televizija Budva

Svrha obilježavanja je ukazivanje na problem siromaštva, traženje rješenja da ga bude manje i različitim akcijama solidarisati se sa ljudima širom svijeta koji zive u siromaštvu.

Siromaštvo, koje se definiše kao nedostatak osnovnih uslova za život i zadovoljenje osnovnih životnih potreba, poput hrane, pića i doma je globalni problem današnjice.

Izvještaj Svjetske zdravstvene organizacije kaže da čak 11 milona djece svake godine umre od bolesti uzrokovane izgladnjivanjem, a međunarodne organizacije tvrde da kako sa manje od dva dolara dnevno zivi gotovo polovina čovječanstva.

"Milenijumskim ciljevima razvoja obavezali smo se da će siromaštvo do 2015. godine biti drastično smanjeno. Kako je ekonomska kriza usporila dinamiku sljedeća odrednica do kada siromaštvo treba biti smanjeno za gotovo polovinu je 2020. godina.

Mislimo da je krajnje vrijeme da udružimo snage i pomognemo najugroženijima. Problem siromaštva ne znaci samo nemanje hrane, to je mnogo kompleksniji problem koji vodi marginalizaciji onih koji žive u zoni siromaštva. Te porodice se osjećaju odbačenim od društva, javlja se ciklično siromaštvo koje se prenosi sa generacije na generaciju, dovodi do lošijeg uspjeha u školi, pojavljuju se zdravstveni problemi", saopšteno je iz Banke hrane.

Zvanični podaci sa kojima Crna Gora raspolaže su podaci MONSTAT- a za 2012. godinu koji kažu da u Crnoj Gori u apsolutnom siromaštvu živi 11,2 % stanovništva. Svaka odrasla osoba koja ima mjesečno na raspolaganju 182 eura živi u apsolutnom siromaštvu.

Podaci koje je 2010. godine dao UNICEF za Crnu Goru kažu da je svako deseto dijete u Crnoj Gori gladno.

"Znamo da je za sve nas 2013. godina bila još mnogo teža tako da sa zebnjom iščekujemo podatke za prošlu godinu.

U vremenu kada prosječna plata jedva prelazi polovinu potrošačke korpe, kada je nezaposlenost veoma prisutna, kada univerziteska diploma nije garancija da ćete u dogledno vrijeme naći posao, kada i oni srećnici koji imaju posao, platu ne dobijaju redovno i ona je za veliki broj ljudi veoma niska, kada penzioneri moraju da izdržavaju svije unuke...problem siromaštva ne može biti guran pod tepih", saopšteno je iz Banke hrane.

Najugroženije kategorije stanovništva u Crnoj Gori su: dugogodišnji nezaposleni, višečlana domaćinstva, seoska staračka domaćinstva, samohrane majke, porodice čiji su članovi osobe sa invaliditetom, Romske porodice, raseljena lica...

Upravo znajući koje kategorije stanovnika su najviše pogođene siromaštvom Banka hrane je humanitarnu akciju posvećenu obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv siromaštva pod nazivom "Pomagati je lako" posvetila najugroženijim porodicama čiji članovi imaju smetnje u razvoju i samohranim majkama. Kroz akcije koje smo proveli tokom ovog mjeseca pomogli smo i raseljenim licima i romskim porodicama.

Isključivo volonterskim radom, sarađujući sa 1700 volontera širom Crne Gore Banka hrane je pomogla 41 000 ljudi donirajući 120 tona hrane i higijenskih sredstava. Da su humanost i solidarnost i tekako prisutni u našoj zemlji govori upravo postojanje ove organizacije.