30-11-2023

TOB: Danas „Info dan“ povodom javnog poziva za finansiranje projekata iz oblasti kulture

Turistička organizacija opštine Budva objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava za realizaciju projekata valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji opštine Budva za 2023. godinu.

TOB: Danas „Info dan“ povodom javnog poziva za finansiranje projekata iz oblasti kulture | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva portala

Tim povodom Turistička organizacija opštine Budva poziva sve zainteresovane subjekte da prisustvuju INFO DANU povodom navedenog Javnog poziva, koji će se održati danas u direkciji Turističke organizacije opštine Budva, na adresi Mediteranska 8/6, TQ Plaza, sa početkom u 10 sati.

Napominju da ukupna sredstva po ovom Javnom pozivu iznose 320.000 €.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva sa pratećom dokumentacijom je 14. decembar 2023. godine do 13 sati.