17-06-2016

Tužba zbog odlaganja i poništenja Javnog poziva za međunarodni tender za valorizaciju Buljarice

Naše Ognjište je kao grupa građana, zajedno sa vlasnicima zemlje u Buljarici, odbornicima SO Budva i Bar, Maticom Boke, Ekološkim pokretom OZON i NVO Naša Akcija predalo upravnu tužbu radi odlaganja i poništenja Javnog poziva za međunarodni tender za valorizaciju lokaliteta Buljarica, objavljenog u Pobjedi 12.05.2016. godine.

Tužba zbog odlaganja i poništenja Javnog poziva za međunarodni tender za valorizaciju Buljarice | Radio Televizija Budva

"Tužioci su se odlučili na ovaj korak jer takav javni poziv predstavlja nezakonitu javnu ponudu za kupovinu tuđe privatne imovine. Osim toga, tužioci su u toku pisanja tužbe otkrili da se prodaja imovine vrši suprotno planskim pretpostavkama Zakona o šumama, Zakona o zaštiti životne sredine, uz kršenje niza nacionalnih zakonskih i podzakonskih akata, Ustava, „land grabbing“ prakse i povreda Evropske konvencije o ljudskim pravima. Otkrili su da je površina navedena kao predmet prodaje umjesto oko 4,8 miliona m2, ustvari oko 18 miliona m2, zbog čega je početna cijena prikazana sa 22€/m2, ustvari oko 6€/m2. Otkrili su da je potpuno zaobiđena nadležnost Skupštine u davanju u zakup na 90 godina plaže i oko 600 hiljada m2 mora. Otkrili su da se na imovini koja se prodaje vode brojni postupci, da postoje aktuelne koncesije i hipoteke. Otkrili su da javnom pozivu kao činu javne ponude za kupovinu imovine navedene u takvoj upravnoj odluci ne postoji ni 1 m2 određen kao javni interes, ili izuzet u postupku eksproprijacije ili za koji postoji ugovor sa privatnim vlasnicima nepokretnosti.

Naše Ognjište izražava čuđenje kako to da ne postoji zabrinutost Tenderske komisije, Savjeta za privatizaciju i Vlade Crne Gore, kada je juče u Danilovgradu uhapšen načelnik katastra i direktor komunalne policije zbog nemjerljivo manjeg i po javni interes nemjerljivo benignijeg propusta određivanja javnog interesa na privatnom zemljištu kojim je vršeno raspolaganje bez određivanja javnog interesa i valjane eksproprijacije. Posebno nas čudi hladnokrvnost predsjednika Tenderske komisije, Predsjednika savjeta za privatizaciju i Premijera Vlade, kao pismenih ljudi koji znaju i moraju znati kuda vodi ovakav tendrski postupak u pogledu njihove lične odgovornosti, a potom i odgovornosti drugih članova ovih organa.

Zbog svega Naše Ognjište javno apeluje na bezuslovno povlačenje raspisanog javnog poziva, kao jedini mogući signal namjere Tenderske komisije, Savjeta za privatizaciju i Vlade Crne Gore, da žele mirno i blagovremeno rješavanje nastalog spora i sprečavanje zajedničke bruke pred međunarodnim poslovnim i političkim krugovima", navodi se u saopštenju predstavnika Grupe građana Naše ognjište.