23-05-2014

U Budimpešti održan prvi sastanak Inicijative za saradnju 16 država Centralne i Istočne Evrope i Kine

Predstavnici 16 država Centralne i Istočne Evrope, CEEC (Češka, Slovačka, Madjarska, Poljska, Litvanija, Estonija, Letonija, Bugarska, Rumunija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija, Albanija i Crna Gora) i predsjednik Kineske turističke administracije (CNTA), Shao Qiewei, 22. maja potpisali su protokol o saradnji u turizmu. Crnu Goru na sastanku inicijative “16+1” predstavljao je direktor Nacionalne turističke organizacije, Saša Radović.

U Budimpešti održan prvi sastanak Inicijative za saradnju 16 država Centralne i Istočne Evrope i Kine | Radio Televizija Budva

U preambuli protokola navedeno je da je Kina najbrže rastuće emitivno tržište. Samo u 2013. god iz ove zemlje je bilo 150 miliona internacionalnih putovanja. Od tog broja 7,5 miliona bilo je dolazaka u Evropu, a trećina ovoga broja, oko 2,5 miliona, u neku od zemalja potpisnica inicijative. Ujedno, radi se o najvećim potrošačima koji tokom jednog putovanja potroše u prosjeku 3,5 hiljade dolara. Tokom jednog putovanja obidju tri do četiri zemlje. Presudni faktori tokom odabira destinacije jesu bezbjednost boravka, komfor, prirodne ljepote i lokalna kultura, tradicija i običaji.

Cilj potpisanog protokola jeste da se kroz saradnju i zajedniče projekte potpisnika broj Kineza koji posjećuju u ovaj Region poveća za 50% do 2018. godine. Identifikaovane su glavne prepreke za dostizanje ovog cilja, a to su komplikovan vizni režim i nedostatak direktnih avio letova.

Oformljen je Koordinacioni centar za turističku saradnju zemalja potpisnica, sa sjedištem u Budimpešti. On će se u narednom periodu zajedno sa kineskim partnerima baviti praćenjem ostvarivanja usvojenog Akcionog plana. On u kraćem roku podrazumijeva kreiranje zajedničkih turističkih ruta, izradu zajedničkog web sajta na kineskom jeziku sa bazom podataka svih privrednih subjekata, turoperatora, agencija i hotelijera, koji će se priključiti inicijativi.

Definisani su modeli zajedničke promocije u Kini, kao i zajednički nastupi na sajmovima u toj zemlji. Dogovorena je i saradnja na dovodjenju predstavnika renomiranih medija i predstavnika turoperatora iz ove mnogoljudne zemlje.
Predsjednik Qiewei, koji je na čelu turističke administracije, potvrdio je da će Kina u narednom period dati punu podršku ovoj inicijativi, kako ekspertsku, tako i logističku, kako bi ovaj dio Evrope ubrzo postao prestižna destinacija za kineske turiste.

Radović je u svom obraćanju dao podršku inicijativi i ukazao na već započete aktivnosti na ovom tržištu kroz saradnju sa prvim susjedima. Istakao je da će proširenjem saradnje na ovih 16 zemalja i ponuda Crne Gore dobiti na atraktivnosti i konkuretnosti.