06-09-2022

U Hrvatskoj cijene u kunama i eurima

U Hrvatskoj je juče, nepuna četiri mjeseca prije njenog ulaska u eurozonu, stupila na snagu zakonska obaveza dvojnog prikazivanja cijena u kunama i eurima, kao mjera za zaštitu potrošača u postupku uvođenja nove valute.

U Hrvatskoj cijene u kunama i eurima | Radio Televizija Budva


Foto: Boka News

Preduzeća i drugi obveznici u svojim odnosima s potrošačima moraju jasno da istaknu cijenu i druge novčane vrijednosti u eurima i kunama.

Obaveza je da cijene robe i usluga moraju biti jasno vidljive, lako čitljive, razumljive, iskazane tako ne dovode potrošaca u zabludu i da potrošač može tačno da razumije na koju robu, odnosno uslugu se odnosi i da mogu provjeriti da li su cijene ispravno preračunate.


Takođe, na vidljivom mjestu u prodajnom prostoru treba da bude istaknut i fiksni kurs. Dvojno iskazivanje cijena preduzeća će morati da primjene i na cjenovnike i promotivne materijale koje objavljuju na internet stranicama i u medijima.

Savjet EU je 12. jula donijo odluku o usvajanju eura u Hrvatskoj 1. januara naredne godine, jer je utvrdilo da ispunjava sve potrebne uslove. Savjet EU odredio je i kurs od 7,53450 kuna za jedan EUR.

(Boka News)