07-02-2024

U toku prijave za online program Brižne porodice

Roditelji djece uzrasta od dvije do devet godina iz svih crnogorskih opština mogu se prijaviti za online program Brižne porodice, koji počinje 21. februara.Program roditeljstva dio je projekta Pe2Pe, IPA Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu, koji partnerski realizuju udruženje Roditelji i JU Dom Mladost u Bijeloj. Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a kofinansira Vlada Crne Gore.

Program Brižne porodice namijenjen je roditeljima/starateljima djece uzrasta od dvije do devet godina i traje dvanaest sedmice. Zainteresovani mogu poslati prijavu sa kontakt podacima, imenom, prezimenom i uzrastom djeteta na e-mail adresu brizneporodice@gmail.com, sa naslovom mail-a “Online program”.

Sesije će biti organizovane od 21. februara, jednom sedmično – srijedom u 18 časova, u trajanju od dva sata. Kada grupa bude formirana, neophodne informacije sa linkom za online uključenje će blagovremeno biti poslate svima polaznicima. Program vodi psihološkinja Danijela Femić, a namijenjen je roditeljima koji žele da unaprijede komunikaciju i kvalitet odnosa sa djetetom, ali i riješe konkretan izazov/problem kada je roditeljstvo u pitanju.

Program se realizuje u maloj grupi, a svaki od roditelja na početku određuje jedan konkretan cilj u odnosu sa djetetom na kojem želi da radi tokom dvanaestonedjeljne obuke. Na takav način roditelj na konkretnom primjeru vježba nove vještine, koje kasnije može primijeniti na sve ostale poteškoće u vaspitanju. Osim toga, rješavajući konkretan problem, roditelj mijenja cjelokupan odnos sa djetetom. Program je koncipiran tako da iz sedmice u sedmicu roditelji usvajaju po jedan princip u vaspitanju, počevši od izgradnje odnosa sa djetetom, pa sve do postavljanja granica. Dobijaće konkretne zadatke koje treba da vježbaju sa djetetom kod kuće, ali to nijesu aktivnosti koje iziskuju dodatno vrijeme, već se odnose na situacije koje se inače događaju i dio su svakodnevice.

Program Brižne porodice nastao je kao plod partnerstva univerziteta Oksford, Kejptaun i Bangor kao i Klovnova bez granica iz Južne Afrike. Program je do sada realizovan u više zemalja širom svijeta, od Južne Afrike, preko Tajlanda, Filipina, Sudana i mnogih drugih, a u Crnoj Gori se sprovodi u saradnji sa UNICEF-om i EU.