28-05-2020

U ustanovama socijalne i dječje zaštite stimulans do 15%

Vlada je usvojila Informaciju o stimulaciji za zaposlene u ustanovama socijalne i dječje zaštite za smještaj korisnika za april i maj 2020. godine i dala saglasnost da se zaposlenima u tim ustanovama isplati stimulans u visini do 15 odsto.


Foto: RTCG

Usvojena je i Informacija o plaćanju naknade za odvojeni život za specijalizante u sektoru javnog zdravstva za april 2020. godine.

"Vlada je dala saglasnost da se ljekarima specijalizantima, kojima je usljed novonastale situacije uzrokovane koronavirusom prekinut specijalistički staž, isplati naknada za odvojeni život u ukupnom bruto iznosu od 59.458,68 eura za april 2020. godine.
Usvojena je Informacija o prijedlogu Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore za zaključenje Sporazuma o poravnanju pred Centrom za posredovanje u predmetu P.br.990/18. Vlada je dala saglasnost da Zaštitnik zaključi Sporazum o poravnanju na iznos od 133.000 eura koji je prihvatio tužilac – kompanija „Kroling“ doo Danilovgrad", navode iz Vlade.

Izvor: Portal RTCG