17-04-2024

Crna Gora uvodi model Barnahus za podršku djeci žrtvama i svjedocima nasilja, zlostavljanja i seksualnog iskorišćavanja

Vlada za demografiju i mlade Crne Gore najavila je danas da će, uz podršku UNICEF-a, Savjeta Evrope i EU, uvesti novu multidisciplinarnu uslugu pod nazivom Barnahus (Dječija kuća), kako bi djeci žrtvama i svjedocima nasilja, zlostavljanja i seksualnog iskorišćavanja pružala podršku po mjeri djeteta, u skladu s međunarodnim standardima dječije zaštite.


Foto: Vlada CG

To je objavljeno na regionalnoj konferenciji „Na putu ka izvrsnosti: Udruženi ka djelotvornoj dječijoj zaštiti sa modelom Barnahus“, koju u Podgorici organizuju Vlada Crne Gore, UNICEF, Savjet Evrope i EU.

Kako je saopšteno iz UNICEF-a, prema posljednjim podacima, oko jedna petina djece preživjela je seksualno zlostavljanje. Za djecu koja su preživjela nasilje ili bila svjedoci nasilja, traženje pravde i učešće u sudskim procedurama može biti traumatično iskustvo.


Foto: Vlada CG

Na osnovu međunarodne dobre prakse, koja dokazano smanjuje traume i sekundarnu viktimizaciju djeteta i poboljšava kvalitet dokaza, Barnahus model omogućava profesionalcima, poput policajaca, tužilaca, socijalnih i zdravstvenih radnika i sudija, da zajedno rade s djecom koja su preživjela nasilje i zločin, ili su bila svjedoci nasilja i zločina, u jednom bezbjednom prostoru.

“Crna Gora i ovom aktivnošću, odnosno preuzimanjem modela Barnahus, želi da iskaže svoju punu posvećenost ispunjavanju svojih obaveza u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Sektor unutrašnjih poslova, zdravstvo, pravosuđe, socijalna i dječija zaštita, obrazovanje, parlament, akademska zajednica, lokalna zajednica, privatni sektor, mediji i drugi, svi moramo raditi zajedno kako bismo spriječili i odgovorili na nasilje”, rekao je na otvaranju konferencije potpredsjednik Vlade Crne Gore i predsjednik Savjeta za prava djeteta Dragoslav Šćekić.


Foto: Vlada CG

Prema navodima UNICEF-a, Barnahus pruža zaštitu djeci na način koji je u potpunosti u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava propisanim UN Konvencijom o pravima djeteta.

“Objedinjavanje usluga pod jedan krov pomaže djeci koja su iskusila nasilje ili mu svjedočila da dobiju koordinisanu, efikasnu i saosjećajnu podršku. Uvođenje Barnahusa u Crnu Goru u skladu je s principima UN Konvencije o pravima djeteta i daće nadu djeci koja su preživjela nasilje i svjedočila nasilju“, rekla je na današnjem otvaranju konferencije regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju i specijalna koordinatorka za odgovor na izbjegličku i migrantsku krizu u Evropi Ređina de Dominićis.

Barnahus je prepoznat kao model dobre prakse od strane Komiteta država potpisnica Konvencije Savjeta Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualne zloupotrebe (Lanzarote komitet) 2015, i Savjet Evrope od tada aktivno podržava države članice da ga prilagode i primijene.

Prema studiji Savjeta Evrope iz 2023, ukupno 28 država članica ove organizacije ima Barnahus ili neke druge vrlo slične servise. Od preostalih 18 država, pet je u procesu uspostavljanja takvih servisa, a 11 država posjeduje neke druge multidisciplinarne servise za djecu koja su doživjela nasilje.


Foto: Vlada CG

„Barnahus model prepoznaje da se život i iskustva djeteta ne mogu podijeliti tako da odgovaraju različitim servisima koji se nude. Moramo se voditi pravima i potrebama djeteta i graditi servise u odnosu na njih. Naša je odgovornost da, zajedno sa međunarodnim partnerima, podržimo države potpisnice Lanzarote konvencije da sprovedu odgovarajuće reforme kako bismo postigli tu promjenu u najboljem interesu djece žrtava seksualnog nasilja‟, poručila je na konferenciji koordinatorka za prava djeteta i šefica Odjeljenja za prava djeteta Savjeta Evrope Regina Jensdotir.

Barnahus postoji u mnogim zemljama EU. Prepoznat je kao međunarodni model dobre prakse u Strategiji EU o pravima djeteta za period 2021–2024, pa će uvođenje ovog modela biti od pomoći Crnoj Gori u pogledu pristupanja Evropskoj uniji.

„Evropska unija podržava Crnu Goru u sprečavanju nasilja i zaštiti djece od svih oblika nasilja i zlostavljanja. Pozdravljamo uspostavljanje Dječije kuće po modelu Barnahus. Crnoj Gori je potreban sveobuhvatni sistem zaštite koji će integrisati ovakve kuće u kontinuitet brige o djeci kojoj je to potrebno‟, rekla je na današnjoj konferenciji ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa.

Savjet Evrope, UNICEF i EU su posvećeni pružanju podrške Vladi Crne Gore i drugih zemalja da uspostave i održavaju kvalitetne i održive servise poput Barnahusa, zaključak je govornika na konferenciji.

Regionalna konferencija o modelu Barnahus u Crnoj Gori okupila je zvaničnike iz vlada brojnih država Evrope i Centralne Azije, predstavnike međunarodnih organizacija i civilnog društva, kao i stručnjake za model Barnahus, dječiju zaštitu i prava djeteta, zaključuje se u saopštenju.