25-04-2022

Poboljšati zaštitu najugroženije djece

Trenutno dostupne usluge socijalne i dječje zaštite namijenjene najugroženijoj djeci, pored toga što ne zadovoljavaju sve potrebe, ostaju neodržive zbog sistemskih nedostataka u pogledu predvidljivosti finansiranja i institucionalnih kapaciteta, saopštili su iz Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Poboljšati zaštitu najugroženije djece | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

Iz UNICEF-a su poručili da djeca moraju biti zaštićena od svih rizika koji bi mogli da utiču na njih tokom interakcije sa osobljem pružalaca usluga.

Oni su kazali da je riječ o principu uvođenja mjera zaštite djece, koje će doprinijeti da sve institucije, organizacije i aktivnosti budu sigurnije za svu djecu.

„Mjere zaštite djece štite ih od potencijalnih rizika, kao što su fizičko nasilje, seksualno nasilje, eksploatacija i zlostavljanje, ekonomska eksploatacija, neobezbjeđivanje fizičke i emocionalne sigurnosti, zanemarivanje fizičkih, emocionalnih i fizičkih potreba, štetne kulturne prakse, kršenje privatnosti i izlaganje bez dozvole“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se Crna Gora, kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta (CRC), obavezala da će garantovati ostvarivanje prava svakog djeteta, s posebnim fokusom na djecu koja su u najvećem riziku i najnepovoljnijoj situaciji i obezbijediti im ključne usluge socijalne i dječje zaštite.

Iz UNICEF-a su pozdravili dosad ostvareni napredak u pogledu unapređenja sistema dječje zaštite u Crnoj Gori, plan za izradu nove nacionalne strategije socijalne i dječje zaštite za period od sljedeće do 2027. godine), kao i planiranu reformu relevantnog zakonodavnog okvira.

Prema njihovim riječima, upravo te reforme i strateški planovi predstavljaju ključne prilike za unapređenje pokrivenosti, kvaliteta i održivosti osnovnih usluga, kao i priliku za poboljšanje mjera zaštite djece.

Iz Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori kazali su da aktivno sarađuju sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja na izradi i sprovođenju kratkoročnih i dugoročnih akcionih planova, u cilju progresivnog razvoja paketa esencijalnih usluga socijalne i dječje zaštite.

Oni su rekli da sarađuju na razradi ekonomske argumentacije za povećanje ulaganja u usluge socijalne i dječje zaštite, na osmišljavanju mehanizama za održivo finansiranje osnovnih usluga koje pružaju Vladini i nevladini akteri, uključujući reviziju sistema licenciranja pružalaca usluga, osiguranje efikasne i blagovremene kontrole kvaliteta usluga.

Iz UNICEF-a su dodali da sa Ministarstvom aktivno sarađuju i na primjeni zaštitnih procedura za sve stručne radnike i pružaoce usluga koji u svom radu dolaze u direktan kontakt s djecom.

„Pored toga što ne zadovoljavaju sve potrebe, trenutno dostupne usluge namijenjene najugroženijoj djeci ostaju neodržive zbog sistemskih nedostataka u pogledu predvidljivosti finansiranja i institucionalnih kapaciteta“, kaže se u saopštenu.

Kako su naveli iz UNICEF-a, neki od primjera takvih važnih usluga koje treba učiniti održivim uključuju uslugu porodičnog saradnika, nacionalnu SOS liniju za djecu žrtve nasilja, psihosocijalnu podršku, SOS roditeljsku liniju, besplatnu pravnu pomoć i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander istakao je da je UNICEF spreman da nastavi da podržava napore koji su neophodni za prevazilaženje kritičnih nedostataka u sistemu socijalne i dječje zaštite.

UNICEF, kako je kazao, u radu zastupa i sprovodi mjere zaštite djece na svim nivoima i sa svim partnerima.

Santander je rekao da njihova kontinuirana podrška Ministarstvu finansija i socijalnog staranja podrazumijeva izgradnju institucionalnih kapaciteta, unapređenje dostupnosti i održivosti usluga socijalne i dječje zaštite, kao i zaštitnih procedura koje su u skladu sa standardima Evropske unije.

„UNICEF poziva nadležne da osiguraju kvalitetno sprovođenje, praćenje i održivost usluga socijalne i dječje zaštite”, naveo je Santander.