17-12-2022

Obezbijediti sigurno i zdravo okruženje za djecu

Nova nacionalna Strategija za prevenciju i zaštitu djece od nasilja trebalo bi da stvori mogućnosti za izgradnju zdravog i sigurnog okruženja u kome će djeca moći da odrastaju srećna i razvijaju svoje kapacitete.

Obezbijediti sigurno i zdravo okruženje za djecu | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

To je saopšteno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja (MRSS) i predstavništava Evropske unije (EU) i UNICEF-a u Podgorici, koji će razvijati novu nacionalnu Strategiju za narednih pet godina.

Kako su istakli, više od 60 odsto djece u Crnoj Gori doživljava neki oblik nasilnog disciplinovanja u svom domu.

Oni su ukazli da oflajn /offline/ i onlajn /online/ vršnjačko nasilje predstavljaju dodatni izazov.

"Baš kao i potreba za boljom podrškom mentalnom zdravlju kako bi se spriječila samoubistva adolescenata, koja spadaju u jedan od pet vodećih uzroka smrti mladih u dobi od deset do 19 godina u svijetu", dodaje se u saopštenju.

Navodi se da slaba međusektorska saradnja i nedovoljno prijavljivanje slučajeva nasilja, eksploatacije i zlostavljanja dovode do njihove velike rasprostranjenosti, kao i visoke tolerancije društva prema nasilju nad djecom u Crnoj Gori.

"Iz tih razloga MRSS, uz tehničku i finansijsku podršku UNICEF-a i EU, razvijaće novu nacionalnu Strategiju za prevenciju i zaštitu djece od nasilja za narednih pet godina", kaže se u saopštenju.

Ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović rekao je da je nasilje sve raširenija pojava, od porodičnog, preko nasilja na ulici, u školama, prema osobama koje su po nekom obilježju drugačije.

„Kada dijete živi okruženo ili je žrtva nasilja u porodici izloženo je traumi koja će vremenom prerasti u trajni ožiljak s kojim će se morati boriti cijeloga života“, naveo je Adrović.

Prema njegovim riječima, cilj je da za svako dijete obezbijede sigurno i zdravo okruženje u kome će moći da odrastaju srećna i razvijaju svoje kapacitete.

„Ministarstvo rada i socijalnog staranja će u budućem periodu ulagati u razvoj i unapređenje stručnih kapaciteta profesionalaca koji rade s djecom koja su žrtve i svjedoci nasilja“, rekao je Adrović.

On je istakao da pitanje nasilja nije problem pojedinca, već cjelokupnog društva, i da je cilj unapređenje sistema podrške za žrtve nasilja.

„Ulaganje u dječji razvoj i obezbjeđivanje sigurnog i bezbrižnog odrastanja ostaće prioritet Ministarstva rada i socijalnog stranja, jer djeca su budućnost našeg društva“, kazao je Adrović.

UNICEF je podsjetio da je prevencija i zaštita djece od svih oblika nasilja, uključujući i onlajn nasije, odgovornost svih.

Kako su kazali, riječ je o odgovornosti niza sektora, koja podrazumijeva obrazovni sistem, socijalnu i dječju zaštitu, zdravstvo, pravosuđe, policiju, privatni sektor, medije, roditelje i lokalne zajednice.

Šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Huan Santander rekao je da djeca uče iz onoga što vide i proživljavaju svakog dana.

„Ako nasilje doživljavaju kod kuće, u školi i u svojoj lokalnoj zajednici, i ako svjedoče mržnji i uvredljivom govoru u medijima, ona i odrastaju okružena nedostatkom poštovanja i dijaloga“, naveo je Santander.

On je kazao da odrasli imaju odgovornost da budu dobri uzori svakog dana i u svakom okruženju – kod kuće, u školama, lokalnim zajednicama, politici, sportu, medijima, kulturi.

„Svi snosimo odgovornost za izgradnju zdravog društva koje odlikuje poštovanje prema svakom djetetu svakog dana“, poručio je Santander.

UNICEF je pozvao na povećanje broja usluga podrške djeci i porodicama u zajednici, te povećanje broja stručnih radnika u centrima za socijalni rad, kao i dječjih psihologa i psihijatara širom države.

„UNICEF poziva i na stvaranje mogućnosti da svako dijete i roditelj ojačaju svoje socio-emocionalne vještine za nenasilno rješavanje sukoba“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je nova nacionalna Strategija prilika za rješavanje tih pitanja.

Da bi do toga došlo, kako je kazali iz UNICEF-a, neophodno je osigurati adekvatno dugoročno finansiranje svih aktivnosti i usluga koje će biti dio nove Strategije.

„Strategija treba da bude zasnovana na podacima o prirodi i obimu nasilja nad djecom u Crnoj Gori, na osnovu kojih treba vršiti i monitoring njene realizacije. Iz tog razloga, UNICEF poziva relevantne institucije da ulože dodatne napore u unapređenje prakse prikupljanja podataka o ovom pitanju“, dodaje se u saopštenju.

Izrada nacionalne Strategije protiv nasilja nad djecom, kako se ističe, važna je i za proces pristupanja Evropskoj uniji (EU), jer su izvještaji EU o napretku Crne Gore posljednjih godina prepoznavali nasilje nad djecom kao pitanje koje izaziva ozbiljnu zabrinutost.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa rekla je da je EU pratila implementaciju postojeće nacionalne Strategije i da će nastaviti to da čini i s novom, uz podršku nadležnim institucijama.

„Svi društveni napori treba da budu koncentrisani na poštovanje prava djece i njihovu zaštitu od nasilja. To je moralni imperativ i ulaganje u budućnost zemlje“, poručila je Popa.

Nova nacionalna Strategija protiv nasilja nad djecom, kako je saopšteno, biće izrađena uz učešće svih relevantnih institucija, poput ministarstava rada i socijalnog staranja, prosvjete, zdravlja, pravde, ljudskih i manjinskih prava i unutrašnjih poslova.

"Strategija će se razvijati i sprovoditi u konsultaciji s organizacijama civilnog društva, institucijom Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, djecom, adolescentima i roditeljima", kaže se u saopštenju.

Strategija, kao i brojne aktivnosti usmjerene na jačanje sistema za prevenciju i zaštitu djece od nasilja, sprovodiće se u okviru projekta koji finansira EU, u trajanju od 18 mjeseci.