15-09-2022

Upozorenje na nestabilne vremenske prilike za sjutra i prekosjutra

U cilju pravovremenog i efikasnog djelovanja na najavu ekstremnih meteoroloških pojava na području Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore- Direktorat za zaštitu i spašavanje je izdao sledeće upozorenje:

Upozorenje na nestabilne vremenske prilike za sjutra i prekosjutra | Radio Televizija Budva

Foto: Pixabay

Za petak i subotu 16.-17.09.2022.godine, područje Crne Gore biće pod jakim uticajem ciklona sa hladnim atmosferskim frontom. Ovaj meteorološki sistem usloviće nestabilno vrijeme sa obilnom kišom, i jakim kratkotrajno i olujnim udarima južnog vjetra.

U primorskim predjelima, u planinskom zaleđu Jadrana, u centralnim i zapadnim predjelima očekuje se obilna kiša, a u višim predjelima na sjeveru i duž obale jak na udare olujni vjetar južnih smjerova.

Takodje, potencijalno moguće su olujno-vremenske nepogode (olujni oblaci sa jakom kišom, kratkotrajno jakim olujnim vrtložnim udarima vjetra i jake grmljavinske procese sa pojavom grada) i sa visokim rizikom od grmljavina-udara groma.

Ova meteorološka situacija na primorju, u planinskom zaleđu obale i centralnim predjelima može da generiše kratkotrajne probleme zbog naglog priliva obilne količine vode, sa visokim rizikom od „flashfood“ efekta, naročito gdje je narušeno ili spriječeno oticanje vode, na bujičnim tokovima i na saobraćajnicama. Na mjestima gdje su vršeni ili su u toku ozbiljni građevinski zahvati i na mjestima gdje je narušena prirodna povezanost tla moguća su fragmentirana klizišta-bujični nanos materijala.

Takođe, kratkotrajno moguće je otežano obavljanje svakodnevnih redovnih aktivnosti, mogući prekid ili otežano funkcionisanje infrastrukturnih sistema (sve vrste saobraćaja, elektroenergetski sistem za prenos i distibuciju el. energije, telekominikaciona infrastruktura i sl).

Imajući u vidu da ste članovi Opštinskog Tima za zaštitu i spašavanje upućujemo Vam apel da vaša služba podigne nivo operativne spremnosti za navedeni period i bude spremna,kako bi adekvatno mogla odgovoriti u slučaju potrebe.