09-01-2021

Uprava carina: U novembru naplaćeno 54,86 miliona

Uprava carina je u novembru prošle godine naplatila 54,86 miliona eura prihoda, što je 12,82 odsto manje u odnosu na isti period 2019.


Foto: MINA

Prema mjesečnom izvještaju objavljenom na sajtu Uprave carina, u novembru je izvršeno carinskih povraćaja sredstava u iznosu od 5,71 hiljadu eura i akciznih u iznosu od 698,28 hiljada eura.

“Ostvarena neto naplata za novembar iznosila je 54,16 miliona eura”, precizirali su iz Uprave.

Od ukupno naplaćenih prihoda u novembru, na porez na dodatu vrijednost (PDV) pri uvozu se odnosilo 35,59 miliona eura, na akcize 17,3 miliona eura, na carinu 1,77 miliona, na porez na kafu 182,9 hiljada, a na ostale prihode 7,76 hiljada eura.

U strukturi naplaćenih akciza najviše su zastupljeni akciza na mineralna ulja i njihove derivate sa 73,15 odsto, zatim akciza na duvanske proizvode sa 16,85 odsto, na alkohol i alkoholna pića sa 4,42 odsto, a na gaziranu vodu 2,67 odsto.

Ostale prihode, kako je objašnjeno, čine prihodi po osnovu novčanih kazni u prekršajnom postupku, prihodi od prodaje carinske robe, kamate za neblagovremeno plaćanje carine i carinskih dažbina.


(MINA Business)