23-07-2014

Uprava za inspekcijske poslove: Započet proces pečatiranja hotela Mogren

"Po utvrđenju činjenice da Hotel „Mogren“, koji posluje u sastavu „Mercur System“ AD, Budva, nema odobrenje za rad koje izdaje Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Zakonom o turizmu, Inspekcija za turizam Uprave za inspekcijske poslove donijela je rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti, pečaćenjem Hotela „Mogren“ (član 133 stav 2 i 3 Zakona o turizmu).

Uprava za inspekcijske poslove: Započet proces pečatiranja hotela Mogren | Radio Televizija Budva

Budući da je izvršenje predmetnog rješenja u prethodnom periodu bilo onemogućeno od strane subjekta nadzora, Uprava za inspekcijske poslove je zatražila asistenciju policije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu pružanja pomoći državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i pravnim licima u postupku izvršenja njihovih odluka („Sl.list CG“, br. 15/13 i 20/14).

Imajući u vidu da su se stekli svi zakonski uslovi za izvršenje rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti, Inspekcija za turizam, uz asistenciju Uprave policije, danas je otpočela proceduru pečaćenje hotela.

Ističemo da su u ovom postupku preduzete sve aktivnosti da izvršenje predmetne mjere ne dovede u pitanje nepovredivost prostorija Počasnog konzulata Austrije, koje se nalaze u Hotelu „Mogren“ u Budvi, čime je ispoštovana Bečka konvencija", saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove.