28-11-2023

Uskoro i ćirilične table na univerzitetskim jedinicama

Srpski nacionalni savjet Crne Gore saopštio je da je rektor Univerziteta Crne Gore Vladimir Božović pozitivno odgovorio na njihov zahtjev za postavljanjem ćiriličnih tabli na univerzitetskim jedinicima.

Uskoro i ćirilične table na univerzitetskim jedinicama | Radio Televizija Budva

Foto: Arhiva

"U skladu sa članovima 13 i 79 Ustava Crne Gore, Vaš zahtjev smatramo opravdanim. Međutim, imajući u vidu da u okviru Univerziteta postoje 24 organizacione jedinice i da je za realizaciju inicijative potrebno vrijeme, angažovanje ljudskih i materijalnih resursa, obavještavamo Vas da ćemo u najkraćem roku pristupiti realizaciji zahtjeva", odgovorio je Božović.

U saopštenju Srpskog nacionalnog savjeta se navodi da će slične aktivnosti nastaviti i prema svim drugim državnim institucijama "koje su iz nehata ili namjere" izostavili u svojim nazivima ćirilično pismo koje je Ustavom, članom 13, normirano kao ravnopravno.