13-02-2018

Uticaj stranog jezika na naš mozak

Svakome ko je ikada naučio strani jezik poznato je da razmišljanje na jeziku drugačijem od maternjeg iziskuje određeni mentalni napor.

Uticaj stranog jezika na naš mozak | Radio Televizija Budva

Nova studija tvrdi da razmišljanje na stranom jeziku iscrpljuje mozak i umanjuje njegovu sposobnost da stvara mentalne slike.

Zaključak istraživanja koje su sproveli psiholozi sa Univerziteta u Čikagu ukratko glasi: "Naše mentalne slike se mijenjaju kada koristimo strani jezik".

Naučnici su sproveli eksperiment.

Od grupe od 307 ljudi, kojima je maternji jezik kineski a koji tečno govore i engleski jezik, traženo je da riješe test sa riječima koje zahtijevaju vizualizaciju. Prvo bi im, na primer, rekli "šargarepa", "olovka" i "pečurka", i potom pitali koji od tih pojmova ima najrazličitiji oblik.

Polovini su date riječi na kineskom, a drugoj polovini na engleskom. Oni koji su se služili svojim drugim jezikom imali su lošije rezultate od onih koji se služili maternjim.

Ova ispitivanja nisu otkrila zbog čega je stvaranje mentalnih slika slabije na stranom jeziku, ali se na osnovu njih može pretpostaviti da se to događa zbog toga što ih mozak "crta" na osnovu prethodnih iskustava, koja su doživljena na maternjem jezku i na osnovu kojih nastaju nove slike. Pokušaj "izvlačenja" tih sećanja je ometan kada se to pokušava na stranom jeziku.

"Poslednjih godina ima sve više dokaza da upotreba stranih jezika utiče na mnoge aspekte ljudskih iskustava, u rasponu od emocionalnih odgovora do donošenja odluka. Ovde smo došli do nekih dokaza da do takvih fenomena može doći zbog toga što je stvarnje mentalnih slika posredstvom stranog jezika manje živopisno nego posredstvom maternjeg", naveli su u zaključku istraživanja Hajakava i Kejsar.