27-07-2022

Vlada će se aktivnije uključiti u rješavanje problema buke na primorju

Vlada će u okviru svojih nadležnosti i u saradnji sa lokalnim samoupravama i drugim nadležnim institucijama pokušati da stane na kraj dugogodišnjem problemu buke na primorju, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.


Foto: Gov.me

On se danas u Ministarstvu sastao sa predstavnicima mjesnih zajednica Opštine Budva, Udruženja ugostitelja i hotelijera.

Iz Ministarstva je saopšteno da su inicijatori sastanka upoznali Đurovića sa problemom sa kojim se suočavaju više od tri decenije i koji zahtijeva hitnu reakciju države, kako bi se omogućio normalan život, posebno stanovnika Starog grada, ali i smanjili negativni efekti buke na turizam i zaštitila kulturna dobra.

“Pitanje buke definisano je Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini i dva pravilnika o njenom mjerenju, graničnim vrijednostima, načinu upotrebe takozvanih limitatora jačine zvuka, kao i utvrđivanju akustičnih zona i štetnih efekata”, objasnili su iz Ministarstva.

Inicijatori sastanka smatraju da se postojeća zakonska regulativa ne primjenjuje, posebno u dijelu kaznenih odredbi.

Oni su ukazali na neophodnost adekvatnog sankcionisanja objekata koji u kontinuitetu krše norme o dozvoljenoj jačini zvuka i, u tu svrhu, jačanje kapaciteta nadležnih inspekcijskih službi.

Đurović je naveo da je Vlada upoznata sa svim izazovima i otvorena da se oni konačno riješe, dugoročno izmjenama zakona i kreiranjem sistemskih rješenja u saradnji sa svim društvenim činiocima kako se problem buke više ne bi ponavljao, a kratkoročno mjerama koje bi već u nastavku ljeta dale rezultat.

“Jedna od ideja o kojima se razgovaralo bila je postavljanje fiksnih mjerača buke na svim važnim tačkama u gradu, kojima bi se došlo do tačnih podataka i statistike o prekomjernim vrijednostima i odgovornim objektima i vlasnicima”, zaključuje se u saopštenju.


(Mina)