11-12-2018

Vlada će u narednoj godini moći da se zaduži 620 miliona eura

Predlogom zakona o budžetu za narednu godinu, osim 370 miliona eura koje će Vlada sigurno pozajmiti, predviđena je mogućnost dodatne pozajmice od 250 miliona eura uz garanciju Svjetske banke.

Vlada će  u narednoj godini moći da se zaduži  620 miliona eura | Radio Televizija Budva

Kako piše Dan, to znači da se Vlada predloženim budžetom koji je dostavila Skupštini, u narednoj godini može zadužiti do 620 miliona EUR.

Vlada se u ovoj godini zadužila 940 miliona, a tekst budžeta je bio sličan, odnosno predvidjeli su zaduženje od 440 miliona, uz mogućnost pozajmice od 500 miliona uz garanciju SB.

Tu mogućnost su iskoristili, a od tih 500 miliona, u budžetu je ostalo 180 miliona depozita, koji će biti iskorišćeni za pokrivanje nedostajućih sredstava u narednoj godini.

"Predviđeno je da, za potrebe refinansiranja i stvaranja rezerve, Vlada u narednoj godini može zaključiti kreditni aranžman sa finansijskim
institucijama, kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu u iznosu do 250 miliona EUR, uz garanciju SB", navodi se u predloženom dokumentu.

Nedostajuća sredstva u budžetu iznose 556 miliona EUR, i ona će se finansirati sa 370 miliona iz pozajmica, 180 miliona od depozita i sa šest miliona prihoda od prodaje imovine.

U slučaju potreba za obezbjeđivanjem dodatnih sredstva za finansiranje izgradnje autoputa Bar – Boljare, prioritetna dionica Smokovac–Uvač–Mateševo, Vlada može zaključiti kreditne aranžmane za obezbjeđivanje sredstava neophodnih sa realizaciju neophodnih aktivnosti.

Sredstva mogu biti obezbijeđena iz kredita kineske Eksim banke, domaćih, odnosno stranih kreditnih ili drugih izvora.