13-02-2023

Volonteri iz Budve i još tri grada učestvovali na obuci „Mladi kao pokretači promjena u društvu“

Crveni krst Crne Gore tokom vikenda organizovao je obuku „Mladi kao pokretači promjena u društvu“ za volontere iz opštinskih organizacija Budve, Bara, Tivta i Herceg Novog.


Foto: Crveni krst Crne Gore

Pomenute aktivnosti su dio projekta „Podrška i zaštita najugroženijih izbjeglica djece i porodica u Crnoj Gori“, finansiranog od strane UNICEF Montenegro.


Foto: Crveni krst Crne Gore

"Volonteri su imali priliku da nauče kako da organizuju radionice koje tretiraju teme nediskriminacije i poštovanja različitosti, socijalnu inkluziju, rodnu ravnopravnost, empatiju i nenasilnu komunikaciju, koje će sprovoditi u osnovnim i srednjim školama", saopštili su iz Crvenog krsta.