06-12-2019

Vujičić i Joksimović: Poslanike da biraju građani a ne partije

Okrugli sto, održan na temu: “Reforma izbornog zakonodavstva i tehnička vlada-preduslovi za izlazak iz političke krize“ , koji su organizovali Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) ,Centar za građanske slobode (CEGAS) , Savez građana (CIVIS) i Građanski pokret URA, koji je organizovan u sklopu projekta “Društveni dijalog-zajednički do rješenja “, je najbolji i najkorisniji pa i najstručniji skup koji je održan na ovu teme u zadnje vrijeme u Crnoj Gori, poručeno je iz Građanske partije Budva i Par­ti­ja pen­zi­o­ne­ra, in­va­li­da i re­sti­tu­ci­je.

Vujičić i Joksimović: Poslanike da biraju građani a ne partije | Radio Televizija Budva

Rasprava, diskutanti i zaključci sa ovog Okruglog stola su najbolja pomoć Skupštinskom Odboru za reformu izbornog i drugog zakonodavstva, ako znaju koristiti struku i znanje kao i pragmatičnost predloženih rješenja u cjelini, navode u saopštenju.

Uvodničari i panelisti na okruglom stolu bili su: dr Dritan Abazović - predsjednik GP URA, Zlatko Vujović - Predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje (CeMI), Boris Marić pravnik i izvršni direktor NVO CEGAS, Zoran Miljanić generalni sekretar Saveza građana CIVIS, Milica Kovačević predsjednica Centra za demokratsku tranizciju (CDT), Milena Bešić, direktorica Centra za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Slavoljub Šćekić novinar i publicista ispred CIN CG-a.

"Pitanje OTVORENIH IZBORNIH LISTA, pored i drugih dobrih ideja i rješenja je dobio zasluženo mjesto u reformi izbornog zakonodavstva, za koje se godinama zalaže Građanska akcija Budva i Partija penzionera, invalida i restitucije - PIR, a što predstavlja kraj partijskoj vladavini, jer vlast pripada građaninu pa je logično i Ustavno rješenje da izabrani predstavnici građana treba da odgovaraju građanima a ne partijama", ističu u saopštenju.

Kako dodaju, pitanje otvorenih lista, kriminalizacija nezakonitog finasiranja političkih partija, smanjenje broja biračkih mjesta, štampanje glasačkih listića u inostranstvu, novi Zakon o biračkom spisku, novi Zakon o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja, propisivanje izbornih kampanja i profesionalizacja ASK-a i DIK-a, usvajanje seta izbornih zakona sa posebnim osvrtom o nacionalnom javnom emiteru, uvođenje opozicionog kontrolora u Ministarstvu finansija i u lokalne sekretarijate za finansiranje, kao i niz drugih korisnih predloga, su od velike koristi za skupštinski Odbor za reform izbornog zakonodavstva.

"Činjenica je, da i najbolja izborna rješenja i pravila pa i formiranje Tehničke vlade, sve je uzaludno ako nema mehanizama i volje za istinsku primjenu zakona i korektnu implementaciju novih pravila i rješenja. No svakako, da bez mehanizama za sprovođenje zakona, pa i formiranje Tehničke vlade, je mrtvo slovo na papiru ako se zakoni dosledno ne primjenjuju. Konačno nas raduje naše uporno zalaganje na značaju pitanja Otvorenih izbornih listi, kao i na brojna druga pitanja, a između ostalog zbog značaja pitanja Otvorenih izbornih listi , kandidovali i smo jednog predsjedničkog kandidata da priča samo o značaju pitanja Otvorenih izbornih listi", navode u saopštenju.

Na kraju, kako ističu, poreske obveznike koji finansiraju i političke partije, postavljaju logično pitanje, šta su opozicione partije radile u zadnje tri godine, osim što su zamajavale građane nekim marketiškim trikovima, zaobilazeći rad na suštinskim izbornim rješenjime.

"Znano je građanima da vladajuće partije će pružati otpor i praviti destrukciju. I ranije je postojao skupštinski Odbor za reformU izbornog zakonodavstva, a razlika je samo u tome, što je raniji predsjednik bio gospodin Simović a predsjednik ovog Odbora gospodin Gvozdenović. Takođe je postojala je i Tehnička vlada, sa nikakvim učinkom. Hoćemo li opet održati izbore pod dirigentskom palicom istih najodgovornijih i ljudi i institucija, i da građani otrpe još jedan uzaludni četvorogodišnji nekorisni mandat, neodgovornih partijskih predstavnika, jer oni nijesu narodni predstavnici, koje uzalud plaćaju poreski obveznici", zaključuje se u saopštenju koje potpisuju predsjednik Građanske akcije Budva, Božidar Vujičić i predsjednik Partije penzionera, invalida i restitucije Momo Joksimović.