24-05-2024

Vujičić upozorava na falsifikovanje planova, poziva građane da podrže stvarne promjene

Danas je u Budvi, nosilac izborne liste "Dr Vujičić Božidar – Za stvarne promjene", Božidar Vujičić, održao konferenciju za novinare na kojoj je iznio ozbiljne tvrdnje protiv nosilaca drugih izbornih lista.


Foto: Portal RTV Budva

Vujičić je započeo obraćanje rekapitulacijom tokom izborne kampanje u kojoj su, kako je naveo, da će nosioci lista Nikola Milović, Đorđe Zenović, Nikola Jovanović, Mladen Mikijelj, Blažo Rađenović, Petar Odžić, te za sada i Predrag Zenović, nastaviti da falsilfikuju Detaljne urbanističke planove (DUP) Budva Centar i Bečići, pozivajući se na stručno uputstvo ministra Branimira Gvozdenovića.

Vujičić je naglasio da je to uputstvo neobavezujuće i da je u suprotnosti s Odlukom o usvajanju Prostorno urbanističkog plana (PUP), koja određuje moratorijum na navedene planove dok se PUP ne usvoji.

"Ovi nosioci lista jasno pokazuju da ih ne zanima interes građana već interes moćnih pojedinaca. Kako bi im izašli u susret, spremni su da falsifikuju nezakonite i istekle planove za koje je određen moratorijum", istakao je Vujičić.

Vujičić je dalje upozorio da se izgradnjom u zoni DUP-a Budva Centar i DUP-a Bečići usporava maksimaklno izrada PUP-a, koji je ključan za budući razvoj grada.

"Uvođenjem moratorijuma ubrzalo bi se usvajanje PUP-a, što je od ogromnog značaja za održivi razvoj Budve," dodao je Vujičić.

Takođe, Vujičić je kritikovao planove koje je izradio Ralević, a koji predviđaju izgradnju višespratnica od Avale do Rafailovića.

"Prostor od Avale do Rafailovića bi izgledao isto kao i sadašnji centar Budve, što bi totalno uništilo šansu građanima Budve za održivi razvoj," naglasio je Vujičić.

"Navedeni nosioci izbornih lista spremni su da falsifikovanjem planova za 3 do 4 godine godine totalno unište šansu građanima Budve za održivi razvoj", reako je on.

Vujičić je istakao da nijedan nosilac liste nije pružio obrazloženje za svoje postupke, osim Jovanovića.

"U kakvom gradu i kakvoj državi živimo najbolje pokazuje i ova kampanja, bez ijednog obrazloženja od strane navedenih nosilaca listi isti namjeravaju da falsifikuju planove, odnosno samo se gospodina Jovanović pozvao na stručno upustvo iz 2014. godine, koje je ministar Gvozdenović uputio opštini u kojem se tumači jedna odredba zakona koji više ne važi, da planovi važe do usvajanja novih", naveo je Vujićić.

"Drugi nosioci listi nisu se ni trudili da se pozovu na stručno uputstvo, znajući da je ono neobavezujuće," rekao je on.

Kako je dodao, nijedan nosilac liste nije ni pokušao da ospori činjenice na koje je on ukazivao, a zbog kojih se mora podhitno prestati sa izdavanjem dokumentacije za izgradnju u zahvatu navedenih planova.

"Činjenice su sljedeće: plan je prestao da važi nakon isteka perioda važenja na koji je i osvojen, da su usvojeni suprotno zakonu za šta postoje rješenja urbanističkog inspektora i da u Vladi postoji važeća Odluka o usvajanju PUP opštine Budva kojom je određen moratorijum na planove do usvajanja PUP. Nosioci lista, koji imaju funkcionere u Vladi CG ne namjeravaju da pozovu svoje funkcionere u Vladi CG da ponište sporazum o prenosu akcija BR na Vladu CG i tako vrate na upravljanje građanima Budve, opštini Budva, imovinu koju su građani Budve unijeli u BR", kazao je on.

Na kraju svog obraćanja, Vujičić je pozvao sve razočarane simpatizere političkih partija koje su vršile vlast u prethodnom periodu da podrže listu "Dr Vujičić Božidar – Za stvarne promjene".

"Pozivam vas da zaokružite broj 9 i podržite mene kao vašeg predstavnika u Skupštini. Dokazao sam se kao jedini istinski borac za javni interes i nastaviću da se borim za vaša prava," zaključio je Vujičić.


D.B.