12-10-2022

Za prvih devet mjeseci sud za prekršaje u Budvi naplatio 1.220.000 EUR novčanih kazni

Po zvaničnim podacima Ministarstva finansija, Sud za prekršaje u Budvi je za period od 1. januara do 30. septembra 2022. godine, naplatio ukupno 1.216.019,15 EUR na ime izrečenih novčanih kazni i troškova postupka. U odnosu na prethodnu godinu, radi se o povećanju od oko 40%, odnosno za cijelih 330.000 EUR, saopštio je predsjednik Suda za prekršaje, Marko Đukanović.


Ilustracija, Foto: Pixabay

"Ovaj izuzetan rezultat posebno dobija na značaju jer je u proteklih devet mjeseci Sud mahom postupao sa dvoje sudija manje, pri čemu je broj predmeta u radu konstantno bio u porastu (pogotovo za tri mjeseca ljetnje turističke sezone u junu, julu i avgustu). Osim manjka sudijskog kadra, Sud je u posljednje vrijeme suočen sa izazovima koji usložnjavaju normalan rad, a posljedica su sajber napada na servere ostalih državnih organa sa kojima je sud funkcionalno povezan. Pored svih izazova koji posredno i neposredno utiču na rad Suda, nastaviće se sa efikasnim radom i ažurnim rješavanjem predmeta, a javnost će i dalje blagovremno biti obavještavana", naveo je Đukanović.