17-01-2023

Za ustavne sudije 26 kandidata, danas saslušanja

Ustavni odbor konstatovao je danas da 26 kandidata ispunjavaju zakonske uslove za izbor četvoro sudija Ustavnog suda Crne Gore, na osnovu javnog poziva od 25. decembra. Ustavni odbor će danas početi sa saslušanjima kandidata za sudije Ustavnog suda i to u plenarnoj sali Skupštine Crne Gore.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Na javni poziv, kako je saopšteno na sjednici, prijavilo se 27 kandidata. Komisija je konstatovala i da je prijava Blagote Mitrića nepotpuna.

Predsjednica Ustavnog odbora Simonida Kordić saopštila je da će se saslušanja kandidata održavati u plenarnoj sali Skupštine Crne Gore, zbog velikog interesovanje javnosti.

Ona je navela da svi zainteresovani mogu da se jave službi da prate saslušanja, ali ne mogu, kako navodi da se uključe u raspravu. Najavila je da će na sjednici biti saslušavana po tri kandidata, po azbučnom redu, ako se pokaže da je Odbor efikasan, kako je poručila Kordić, moguće je i da više kandidata ispitaju tokom jedne sjednice.

Kordić je podsjetila i da je među kandidatima 14 novih koje ranije nijesu saslušavali.

Lista kandidata

Ostale prijave koje su prihvaćene su podnijeli Marijan Aković, Snežana Armenko, Alija Beganović, Narcisa Maja Bošković, Nikola Golubović, Sulejman Guči, Dragana Đuranović, Azra Jasavić i Snežana Jonica.

Na javni poziv prijavili su se i Fadil Kardović, Danica Kovačević, Jovan Kojičić, Sanja Maslenjak, Darko Mugoša, Medina Mušović, Jadranka Novaković, Zdenka Perović, Ivan Radojičić, Savo Rašović.

Prijave su dostavili i Faruk Resulbegović, Jelena Ružičić, Momirka Tešić, Edmond Ujkaj, Azra Cama, Maja Šćepanović, Amer Šukurica.

Za sudiju Ustavnog suda, kako se navodi u javnom pozivu, bira se osoba iz reda istaknutih pravnika sa najmanje 40 godina života i 15 godina radnog iskustva u pravnoj struci.

Kandidat mora da bude crnogorski državljanin, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova, da ima propisan nivo kvalifikacije obrazovanja i položen stručni ispit za rad u državnim organima ili pravosudni ispit.

Na posljednjem glasanju u parlamentu niko od četiri predložena kandidata za sudije Ustavnog suda nije dobio potrebnu većinu, ni u prvom ni u drugom krugu glasanja.

Ustavni odbor je za sudije tada predložio Snežanu Armenko, Iliju Vukčevića, Jadranku Novaković i Jelenu Ružičić.

Ustavni sud, od ukupno sedam, ima samo troje sudija i od septembra prošle godine nema kvorum za odlučivanje.

Sudije Ustavnog suda bira Skupština Crne Gore na 12 godina, dvotrećinskom, odnosno tropetinskom većinom glasova poslanika.

(RTCG)