17-12-2019

Zaposlenih 2,5 odsto više

Broj zaposlenih u Crnoj Gori u trećem kvartalu je, prema podacima Monstata, bio 2,5 odsto veći nego u prethodnom.


Foto: ilustracija

Aktivnog stanovništva u trećem kvartalu bilo je 299,9 hiljada, od kojih je 254,2 hiljade ili 84,8 odsto zaposlenih i 45,7 hiljada ili 15,2 odsto nezaposlenih.

Broj nezaposlenih je u odnosu na drugi kvartal bio viši 10,1 odsto.

“Neaktivno je bilo 199,9 hiljada osoba”, navodi se u saopštenju.

Prema podacima iz Monstatove Ankete o radnoj snazi, stopa aktivnosti za treći kvartal je 60 odsto, stopa zaposlenosti 50,9 odsto, nezaposlenosti 15,2 odsto i neaktivnosti 40 odsto.

“Od ukupnog broja aktivnog stanovništva 167,6 hiljada ili 55,9 odsto čine muškarci, a 132,2 hiljade ili 44,1 odsto žene. Ukupan broj neaktivnih čine žene 122,8 hiljada ili 61,4 odsto, a muškarci 77,1 hiljada ili 38,6 odsto”, precizira se u saopštenju.

Najveći broj aktivnog stanovništva čine osobe u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 174,7 hiljada. Starosna grupa u kojoj je najveći broj neaktivnih je grupa od 65 i više godina, što čini 66,3 hiljade neaktivnih osoba.

“Najveći broj zaposlenih čine oni u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 145,3 hiljade zaposlenih. Takođe, najveći broj nezaposlenih čine osobe u istoj starosnoj grupi odnosno 29,4 hiljade nezaposlenih”, dodali su iz Monstata.

Struktura zaposlenih prema sektorima djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih u sektorima uslužne djelatnosti 74,8 odsto, zatim u sektorima nepoljoprivredne djelatnosti 17,6 odsto i u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribolova 7,6 odsto.

Iz Monstata je saopšteno da je anketom bila obuhvaćena 2,1 hiljada domaćinstava na teritoriji Crne Gore.

Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva, njih 6,05 hiljada, a za 5,21 hiljadu osoba od 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti.

Anketa je sprovedena od jula do septembra.