Petak

07:55 Epp

07:58 Mali oglasi

08:00 Jutarnji program

09:30 Muzicki program

09:55 Epp

10:00 Serija

10:45 Muzicki program

10:55 Epp

11:00 Hrana I vino

11:30 Muzicki program

11:45 Bioskopske najave

11:55 Epp

12:00 Dokumentarni program

13:00 Dokumentarni program

14:40 Muzicki program

14:55 Epp

14:58 Mali oglasi

15:00 Film: The searchers

16:55 Epp

17:00 Vijesti

17:05 Dokumentarni program

17:45 Muzicki program

17:55 Epp

18:00 Prelaz                                                                                                           

18:30 Muzicki program

18:45 Bioskopske najave

18:52 Mali oglasi

18:55 Epp

19:00 Dnevno informativna emisija ”Polis”

19:30 Epp

19:35 Muzicki program

20:00 Dokumentarni program: Legende, kazivanja, mitovi                           

20:35 Bioskopske najave

20:55 Epp

21:00 Serija

21:45 Muzicki program

21:50 Epp

22:00 Dnevno informativna emisija ”Polis”

22:30 Epp

22:33 Mali oglasi

22:35 Muzicki program

23:00 Film

01:00 Video text