Subota

07:45 Bioskopske najave

07:52 Mali oglasi

07:55 Epp

08:00 Djeciji film

09:25 Muzicki program

09:55 Epp

10:00 Djeciji Val                                                                                  

10:45 Muzicki program

10:55 Epp                           

11:00 Emisija: Mediterraneo ®                                                                       

11:55 Epp

12:00 Ritam sporta                                          

13:30 Muzicki program

13:55 Epp

14:00 Emisija: Perspektiva                       

14:30 Muzicki program

14:55 Epp

14:57 Mali oglasi

15:00 Film

16:55 Epp

17:00 Serija

17:30 Muzicki program

17:55 Epp

18:00 Hrana I vino

18:30 Muzicki program

18:45 Bioskopske najave       

18:53 Mali oglasi

18:55 Epp

19:00 Dnevno informativna emisija ”Polis”

19:30 Epp

19:35 Muzicki program

19:55 Epp

20:00 I to sam ja

20:30 Muzicki program

20:50 Bioskopske najave

21:00 Serija

21:30 Muzicki program

21:52 Mali oglasi

21:55 Epp

22:00 Dnevno informativna emisija ”Polis”

22:30 Film

00:35 Muzicki program