23-08-2018

Bauk: Javna rasvjeta najproblematičnija na šetalištu

Javna rasvjeta na području opštine Budva, prema riječima direktora JP Komunalno, Radovana Bauka je pod kontrolom i nema većih problema.

Bauk: Javna rasvjeta najproblematičnija na šetalištu | Radio Televizija Budva

"Svakog dana imamo prijavljenih problema u Bečićima, Petrovcu i Rafailovićima. Dobijamo pozive od građana i prihvatamo reklamacije koje se istog ili sledećeg dana otklanjaju", kazao je Bauk i dodao da su šetališta najviše problematična jer dostavna vozila prolaze i zakače stubove.

"U takvim situacijama često se stub ne može popraviti na licu mjesta, onda postoji procedura koja se mora ispoštivati te popravka traje nekoliko dana", istakao je Bauk.

Što se tiče sitnijih kvarova uredno se održavaju na svakodnevnom nivou.

"Često nam se dešavaju tokom noći razni ispadi, jer prodavci šećernih vuna, kokica kače reklame i dođe do isključenja struje cijelog jednog dijela. U takvim situacijama nije jednostavno u jedan sat naveče poslati radnika da sa alatom otklanja kvar",dodao je Bauk.

U Petrovcu su najveći problem sklopke za rasvjetu koje su preblizu vode i često prilikom nekog većeg talasa dođe do isključenja struje.

"Svakodnevno postoji jedan radnik koji je uvijek na terenu i prati situaciju na dnevnom nivou. Uzimamo čak i brojeve telefona ljudi koji prijave kvar, da se javimo kad dođemo na lice mjesta i da potvrde da smo otklonili kvar", rekao je Bauk.

On je zaključio da postoje i kvarovi koji će morati da sačekaju završetak ljetnje sezone da bi se otklonili.