28-03-2018

„Lotove žene“ - prof. Sanja Bauk

Desetogodišnji istraživački rad i autobiografski zapisi Sanje Bauk iz Kotora, našli su se između korica knjige „Lotove žene“ koja je nedavno objavljena, sa ciljem da osvijetli ulogu žena u raznim religijama, uputi kritiku zloupotrebe savremenih medija i prenese iskustvena poimanja sa mnogobrojnih putovanja.

„Lotove žene“ - prof. Sanja Bauk | Radio Televizija Budva

Eseji su heterogeni po sadržaju, jeziku i stilu i svaku čitalac može je čitati na drugačiji način, istakla je prof. Sanja Bauk sa kojom je razgovarala Branka Čvorović.

Opširnije u Budvanskoj hronici od 14 i 30 i u reprizi od 17 i 30.