10-09-2021

Budva: Dnevni centar konačno dobija kombi vozilo za prevoz svojih korisnika

„Trenutno intenzivno radimo na stvaranju uslova za otvaranje B sektora za lica sa invaliditetom preko 27 godina, radimo na nalaženju sredstva za dodatno opremanje djelimično opremljene senzorne sobe, kao i usavršavanje stručnih radnika za posebne metode i tehnike u radu sa djecom i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju“, kazala je u intervjuu za naš portal Miljana Mrđenović, direktorica JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Biseri“ Budva.

Budva: Dnevni centar konačno dobija kombi vozilo za prevoz svojih korisnika | Radio Televizija Budva

Foto: JU Dnevni centar "Biseri"

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju „Biseri“ Budva trenutno broji 21 korisnika usluga , a člastvo se iz dana u dan uvećava. Na početku godine bilo je upisano 14 korisnika, dok se u narednih osam mjeseci prijavilo osam novih članova.

Organizacija rada u JU Dnevni centar „Biseri“ u vrijeme epidemije COVID 19 je kompleksna

„ S obzirom na to da su korisnici naših usluga djeca i mladi sa težim i teškim smetnjama i teškoćama u razvoju, koji nisu u mogućnosti da nose maske, da održavaju preporučenu distancu i vrlo često imaju udružena medicinska oboljenja i stanja. U toku epidemije COVID 19 pridržavamo se protokola usvojenih od strane Upravnog odbora Dnevnog centra, kao i preporuka Instituta za javno zdravlje Crne Gore, Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Kriznog štaba Opštine Budva.“, kazala je Mrđenović.Cilj je obezbjediti boravak licima sa invaliditetom starijim od 27 godina

U Dnevnom centru zaposleno je 13 radnika, osam stručnih radnika i saradnika koji su direktno usmjereni na korisnike i pet koji su zaposleni u administraciji i kao pomoćno osoblje. Kadar koji trenutno nedostaje su defektolog i logoped.

„Međutim, vjerujemo da ćemo ubrzo i njih kao stručne radnike imati u našem timu. Iako JU Dnevni centar „Biseri“ ima visoko kvalitetne i savremene uslove za rad, kontinuirano radimo na unapređenju usluga i uslova za rad sa korisnicima. Trenutno intenzivno radimo na stvaranju uslova za otvaranje B sektora za lica sa invaliditetom preko 27 godina, radimo na nalaženju sredstva za dodatno opremanje djelimično opremljene senzorne sobe, kao i usavršavanje stručnih radnika za posebne metode i tehnike u radu sa djecom i mladima sa smetnjama i teškoćama u razvoju“, kazala je ona.Dnevni centar razvio je lijepu praksu saradnje sa širom društvenom zajednicom i brojnim firmama koje pomažu rad u ustanovi na razne načine. Posebna radost je posjeta umjetnika,volontera i ostalih pojednaca koji se trude da uljepšaju dan korisnicima i zaposlenima.

„Ono čime možemo da se pohvalimo je veliki broj društveno odgovornih firmi i pojedinaca, koji vrlo često uljepšavaju dane našim korisnicima raznim donacijama, organizacijom radionica i posjeta. Srećni smo što se Budva pokazala kao grad sa puno razumijevanja i empatije za potrebe djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju. U našem radu jako je važno uključivanje cijele društvene zajednice u živote naših korisnika kao i uključivanje naših korisnika u život društvene zajednice“, kazala je Mrđenović.Donacijom Opštine Budva Dnevni centar konačno dobija kombi vozilo

„Saradnja sa lokalnom samoupravom je na visokom nivou. Ponosni smo što postoji velika želja da nam se izađe u susret za sve naše potrebe i aktivnosti. Upravo je završen javni poziv za nabavku specijalizovanog kombi vozila, za koji je sredstva izdvojila upravo Opština Budva preko Sekretarijata za investicije. Tako da ćemo poslije pune dvije godine rada Dnevnog centra konačno dobiti i vozilo kojim ćemo moći da pružimo uslugu prevoza djece od mjesta stanovanja do Dnevnog centra i nazad. Takođe, bićemo u prilici da organizujemo izlete i posjete raznim ustanovama od značaja, koje do sada nismo bili u mogućnosti da organizujemo upravo uslijed nedostatka vozila specijalizovanog za lica sa invaliditetom“, istakla je Mrđenović.Opština Budva za Dnevni centrar izdvojila 140 000 eura u 2021. godini

„Iako imamo potrebu za većim finansijskim sredstvima, uz pomoć donacija uspijevamo da pokrijemo osnovne troškove. S obzirom na to da se povećava broj korisnika usluga Dnevnog centra, a samim tim povećava se i potreba za dodatnim stručnim radnicima, nadamo se da će finansijska izdvajanja za funcionisanje Dnevnog centra u budućnosti biti znatno veća. Prioriteti u radu Dnevnog centra „Biseri“ su kontinuirano unapređenje uslova i usluga koje pružamo našim korisnicima, stručno usavršavanje stručnog tima za korišćenje savremenih metoda i tehnika u radu sa djecom i omladinom sa smetnjama i teškoćama u razvoju i stvaranje uslova za otvaranje sektora za lica sa invaliditetom preko 27 godina“, zaključila je Mrđenović.Pregalaštvo u delikatnom radu sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju treba na svaki mogući način podržati i pomoći, pa se nadamo da će se finansijska davanja lokalne samouprave uvećati kao i donacije privrednika i društvene zajednice.

J.M.