20-02-2024

Budva: Održan okrugli sto na temu „Strategija manjinske politike 2024-2028“

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava započelo je izradu novog nacionalnog dokumenta u oblasti zaštite i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih nacionalnih manjina u Crnoj Gori za naredni petogodišnji period.

Budva: Održan okrugli sto na temu „Strategija manjinske politike 2024-2028“ | Radio Televizija Budva

Foto: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Tim povodom u Budvi je danas održan sastanak radne grupe i posmatrača.

Nova Strategija manjinske politike 2024-2028 imaće pet oblasti: Obrazovanje, kultura, informisanje, zapošljavanje i političko učešće.

Njeno usvajanje planirano je u drugom kvartalu ove godine.

(Vlada CG)