27-09-2020

Carević: Privredni sud hitno da odblokira račun opštine Budva

Imajući u vidu da se račun opštine Budva tačno četiri mjeseca nalazi u blokadi, i da se za isto to vrijeme nije odlučilo po prigovoru koji je opština izjavila protiv izricanja privremene mjere, predsjednik Opštine Budva Marko Carević, smatra da su ispunjeni svi zakonski i drugi uslovi da se u hitnom roku odluči po prigovoru i ukine blokada računa.

Carević: Privredni sud hitno da odblokira račun opštine Budva | Radio Televizija Budva

"Odmah nakon formalnog stupanja na dužnost predsjednika Opštine smatram za shodno da se javno obratim predsjedniku suda Blažu Jovaniću kao i sudiji koja je zadužila predmet po prigovoru kako bi konačno postupili po zakonu i riješili predmetnu stvar što im je i krajnja obaveze", naveo je Carević u saoptenju za medije.

On podsjeća da se blokada računa desila dan pred održavanja sjednice SO Budva na kojoj se raspravljalo o inicijativi za njegovu smjenu koju su pokrenuli odbornici DPS, Crnogorske, SD i bivši odbornik Džaković, te kako ističe, smatra da taj trenutak nije slučajno izabran.

"O čemu svjedoči da je rješenje o blokadi par dana poslije toga bilo izmijenjeno jer je u prvobitnom zaboravljen pib Opštine. Ne ulazeći u dublje razloge zbog čega je baš izabran ovaj tajming smatram da iako je bilo političkih pritisaka da oni sada više ne postoje, jer je konstituisanjem novog saziva Skupštine Crne Gore uspostavljena vlast čiji je zadatak izgradnja pravne države, nezavistan rad institucija i uspostavljanje vladavine prava", kazao je Carević.

Kako dodaje, za deblokadu računa ispunjeni su svi zakonski uslovi, a posebno iz razloga jer na računu Opštine sada ima oko pet miliona eura i Opstina bi u tom slučaju bila likvidna.

"Dalje držanje opštine u blokadi, u trenutku kada se borimo sa negativnim ekonomskim efektima krize koju je izazvala pandemija korona virusa, značilo bi neodgovorno postupanje prema građanima Budve. Takođe, štetu trpe i zaposleni u lokalnoj administraciji, opštinskim preduzećima i javnim ustanovama kojima se duguju zarade", ističe u saopštenju.

Najveću štetu u slučaju dalje blokade, kako kaže, imali bi naši najmlađi sugrađani za koje Opština treba da obezbijedi besplatne udžbenike i besplatan prevoz za đake i penzionere, zbog čega smatra da bi to predstavljalo neodgovoran i nehuman čin prema građanima Budve.

"Naši sugrađani nisu dužni da trpe posljedice negativnih i koruptivnih poslova koje je zaključila prethodna vlast. U konačnom, pitanje potraživanja koje ministarstvo finansija odnosno Vlada CG ima prema Opštini će se raspravljati u skorije vrijeme odmah nakon formiranja nove Vlade zbog čega u ovom trenutku ne postoji niti jedan pravni niti bilo koji drugi razlog za blokadu računa", naglašava Carević, dodajući da zbog svega navedenog očekuje da u najskorijem roku, nadležni postupe odgovorno i zakonito.

"Tako što će konačno riješiti po prigovoru o uspostavljanju privremene mjere i istu ukinuti kako bi se račun deblokirao i kako bi Opština Budva konačno profunkcionisala. Na to ste obavezni iz razloga što će nova zakonodavna i izvršna vlast na državnom nivou imati u potpunosti drugačiji pristup prema ovoj problematici pa samim tim prestaje potreba za privremenom blokadom. U krajnjem, sudski postupak je i dalje u toku i biće prilike da mi kao strane u postupku riješimo osnovanost potraživanja. Očekujem od nadležnih u Privrednom sudu da svjesni odgovornosti koja je pred njima, donesu jedinu zakonitu moguću odluku a to je hitna i razuma deblokada računa opštine Budve", poručio je Carević.D.B.