05-03-2019

Carević: U svom radu neću dozvoliti politizaciju

Nakon što su potpredsjednik Opštine Budva Marko Marković i još šest opštinskih funkcionera, uglavnom Demokrata, napustili jutrošnji kolegijum kod predsjednika Opštine Marka Carevića, jer u izvršnom organu lokalne uprave sjedi funkcionerka DPS-a Jelena Baštrica, oglasio se i Carević, koji porućuje da je Opština Budva toliko poharana, te da on u svom radu neće dozvoliti politizaciju i imenovanje nestručnih kadrova jer imaju partijsku knjižicu.

Carević: U svom radu neću dozvoliti politizaciju | Radio Televizija Budva

"Vezano za događaj sa današnjeg kolegijuma koji je, stavljajući politiku ispred rada i zakona, napustilo nekoliko sekretara, dozvolite mi da vas podsjetim na dva principa u ime kojih sam, zahvaljujući vama dragi građani, izabran za prvog čovjeka grada.

Prvi princip za koji sam se zalagao u svom radu je da organima uprave na čijem sam čelu ne može i ne smije biti partijskog organizovanja i djelovanja i usko-partijskih interesa niti političkog revanšizma", kazao je Carević.

On ističe da izgleda da su se gospoda samo deklarativno zalagali za borbu protiv uticaja političkih partiha, partitokratije i podjela, jer smatraju da ako je neko pripadao političkoj opciji koja im nije po mjeri, nema osnovna ljudska i građanska prava, na primjer radna.

"Vođeni slijepim partijskim revanšizmom i partijskim suđenjima, kao komesari od prije 50 godina, a protivno važećim zakonima, ostavljali su ljude bez posla”, kazao je Carević.

Kako dodaje, taj revanšizam je ne samo s ljudske tačke gledišta neprihvatljiv, nego i vrlo skup i koštao je i koštaće i dalje građane Budve.

“Žalbeni postupak saradnice u mojoj službi oko koje je nastao problem je prost – Komisija za žalbe Crne Gore je ustanovila nezakonitosti u postupanju mojih prethodnika i vratio ju je na posao i čak utvrdio da su dva sekretara nezakonito imenovana! Sada se od mene traži da postupam suprotno odluci najvišeg organa države jer to traže politički komesari. Insistiraju da se vlast sruši ako predsjednik Opštine ne postupa po nalogu jedne od partija koja vrši vlast u Budvi”, naglašava Carević.

On kaže da je obaviješten iz medija i danas da su se neki sekretari Opštine Budva “povukli na konsultacije”, kao da se radi o ambasadorima nekih drugih zemalja.

“U koje zemlje su se moje nepartijske kolege “povukle na konsultacije”? Dakle , ponavljam zbog javnosti i građana Budve koji su iscrpljeni zloupotrebama fondova Opštine Budva zadnjih 20 godina, ja ću u radu uvažavati iskustvo, moral i stručnost osoba koje rade za Opštinu Budva. Da bih ispoštovao Zakon i odluke nadležnog organa a uvažavajući stručnost koleginice o kojoj je riječ, a ne njenu partijsku ili bilo koju drugu pripadnost, ponudio sam joj, jednako kao i članovima kabineta mog porethodnika, da budu dio tima i učine službu predsjednika efikasnijom.

Drugi princip mog rada će biti jednostavan – princip reda i rada. I red i rad pogaženi su jutrošnjim postupkom gospode sekretara i načelnika i oni će za taj postupak, u skladu sa zakonom, biti sankcionisani. U vremenu kada za našu opštinu „borimo bitke“ u vidu višemilionskih sporova, uz pregršt investicionih projekata, pred sam početak turističke sezone od koje živi naš grad, posljednje što nam treba je diletantski odnos prema poslu od strane onih koji stavljalju partisjki interes iznad javnog a principe partije iznad zakona ove zemlje”, istakao je Carević.

On je u cilju efikasnog vođenja lokalne uprave, a kako kaže, u ime mandata za koji su mu građani dali povjerenje, upozorio kolege iz lokalne uprave da svoj posao obavljaju revnosno i blagovremeno, u skladu sa zakonom i javnim interesom.

“Opština Budva je toliko poharana da ja u svom radu neću dozvoliti politizaciju i imenovanje nestručnih kadrova jer imaju partijsku knjižicu. Za mene su moral i radna disciplina jedino mjerilo. Ako govorimo o politici, onda podsjećam da je sadašnja koalicija imala jedan osnovni politički postulat – politizacija je pošast današnje Crne Gore i njoj se mora stati na kraj. Danas smo dobili povjerenje građana zbog toga. Opština Budva je servis svih građana. I jedino tako ću u budućem radu vršiti funkciju”, zaključio je Carević.