27-07-2020

CBCG: Likvidna sredstva u maju 912,7 miliona eura

Prosječna likvidna sredstva banaka u maju su iznosila 912,7 miliona EUR, što je 0,2 odsto manje nego u aprilu, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

CBCG: Likvidna sredstva u maju 912,7 miliona eura | Radio Televizija Budva

Ilustracija, Foto: Pixabay

Prosječna likvidna sredstva su u maju u odnosu na isti period prošle godine porasla 0,8 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju maja iznosila je 4,51 milijardu EUR i bilježi neznatan pad u odnosu na prethodni mjesec, dok u odnosu na maj prošle godine porasla pet odsto.

U strukturi aktive banaka, u maju su dominantno učešće od 68,1 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 18,6 odsto, hartije od vrijednosti sa 10,6 odsto, dok se 2,7 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 73,1 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 13,5 odsto, pozajmice sa 9,7 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,7 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju maja iznosio je 607,6 miliona EUR i bilježi pad od 0,1 odsto na mjesečnom nivou, a na godišnjem je porastao 15,3 odsto.


Izvor: MINA Business