07-08-2023

Likvidna aktiva banaka u maju 1,68 milijardi EUR

Likvidna aktiva banaka u maju je iznosila 1,68 milijardi EUR, što je 0,15 odsto više nego u aprilu.


Foto: CBCG

Likvidna aktiva banaka u maju je, u odnosu na isti mjesec prošle godine, bila veća 14,65 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini su, na dnevnom i dekadnom nivou, bili iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju maja iznosila je 6,43 milijarde EUR i zabilježila je neznatan rast u odnosu na april, dok je na godišnjem nivou ojačala 15,47 odsto.

U strukturi aktive banaka, u maju su dominantno učešće od 60,11 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 21,52 odsto, hartije od vrijednosti sa 17,19 odsto, dok se 1,18 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, dominantno učešće od 80,81 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 11,58 odsto, pozajmice sa 4,43 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 3,18 odsto ukupne pasive.

Ukupan kapital banaka na kraju maja iznosio je 744,54 miliona EUR i na mjesečnom i godišnjem nivou bilježi rast od 1,72 odsto, odnosno 24,38 odsto.(MINA Business)