29-10-2020

CBCG: Stopa pada BDP-a bi mogla iznositi 17 odsto

Stopa pada bruto domaćeg proizvoda (BDP) u ovoj godini mogla bi iznositi oko 17 odsto, pokazale su najnovije projekcije Centralne banke (CBCG).


Foto: RFE

Na danas održanoj sjednici Savjeta CBCG saopšteno je da tu projekciju karakteriše relativno visok stepen neizvjesnosti.

„Imajući u vidu visok stepen neizvjesnosti situacije, uzrokovane pandemijom Covid-19 virusa, nedostupnost značajnog broja podataka, kao i odsustvo ranijih iskustava ove vrste, naglašeno je da ovu projekciju karakteriše relativno visok stepen neizvjesnosti, te da je ona predmet kontinuiranog ažuriranja u skladu sa pristizanjem novih podataka“, navodi se u saopštenju.

Savjet CBCG usvojio je izmjenu Odluke o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje banke odobravanju građanima, a tiče se uvođenja polise osiguranja kredita, kao dodatnog kolaterala za njegovo obezbjeđenje.

„Izmjena se odnosi na uvođenje polise osiguranja kredita, kao dodatnog kolaterala, pored kolaterala koji se priznaju u skladu sa važećom odlukom iz prošle godine. Uslov je da polisu izda društvo za osiguranje sa sjedištem u Crnoj Gori, dok će CBCG ocjenjivati prihvatljivost pojedinačnih polisa, sa stanovišta pokrića rizika kome se banke izlažu“, rekli su iz CBCG.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i provođenju politike CBCG za avgust, na osnovu kog je zaključeno da su sve aktivnosti CBCG sprovedene tokom pomenutog perioda realizovane u skladu sa Programom rada te institucije.

Na današnjoj sjednici je usvojena izmjena Odluke o izvještajima koji se dostavljaju CBCG o platnom prometu. Izmjenama se uvodi obaveza dostavljanja dodatnih podataka u okviru izvještaja koje pružaoci platnih usluga, odnosno izdavaoci elektronskog novca dostavljaju CBCG, a sve u cilju detaljnijeg praćenja statistike platnog prometa.

Na sjednici su takođe razmatrani kvartalni izvještaji o poslovanju pružalaca finansijskih usluga na 30. jun, koji se odnose na Investiciono-razvojni fond, mikrokreditne finansijske institucije, lizing i faktoring društva.

„Ova tržišta u drugom kvartalu karakterisao je blagi rast likvidnih sredstava i kredita, dok se glavni negativni trend odnosio na rast kredita koji kasne sa otplatom“, rekli su iz CBCG.

Članovi Savjeta upoznali su se sa Izvještajem o toku stečajnog postupka u IBM banci za period od početka godine do 31. avgusta.

„Stečajni upravnik IBM banke je prezentovao dosadašnje aktivnosti koje su se uglavnom odnosile na unovčavanje imovine i isplatu obaveza prema povjeriocima. U periodu od trenutka uvođenja stečaja u ovu banku do 31. avgusta, prema Fondu za zaštitu depozita isplaćeno 17,5 miliona EUR, što predstavlja skoro 80 odsto ukupne obaveze prema Fondu“, zaključuje se u saopštenju.


(MINA Business)