25-12-2020

CBCG: Pandemija uslovila pad ekonomske aktivnosti

Pandemija koronavirusa uslovila je pad ekonomske aktivnosti u Crnoj Gori, smanjenje naplate budžetskih prihoda, ali i rast izdataka, pokazao je Makroekonomski izvještaj Centralne banke (CBCG) za treći kvartal, koji je usvojio Savjet te institucije.


Foto: Pixabay

„Negativni trendovi zabilježeni su i na tržištu rada, pa je broj zaposlenih u prvih devet mjeseci bio 11,3 odsto niži u odnosu na uporedni period prošle godine. Pandemija se nije negativno odrazila na priliv stranih direktnih investicija, čiji je neto iznos za devet mjeseci bio 345,4 miliona EUR, što je 52,2 odsto više u odnosu na uporedni period“, navodi se u saopštenju CBCG.

Savjet je, razmatrajući kvartalni izvještaj o poslovanju banaka na kraju septembra, zaključio da je na nivou sistema zabilježen neznatan rast aktive, od 0,06 odsto u odnosu na uporedni period, ali i intenzivniji rast kredita i kapitala, od 5,74 odsto i 4,17 odsto.

„Depoziti su ostvarili pad od 6,06 odsto. Iako zadržana, profitabilnost banaka je niža čak 51,33 odsto u odnosu na isti period prošle godine, što je posljedica smanjenja neto prihoda od naknada i rasta troškova obezvređenja“, kazali su iz CBCG.

Koeficijent nekvalitetnih kredita (NPL) je posljednjeg dana septembra iznosio 5,61 odsto, što je 0,94 procentna poena više u odnosu na isti period prošle godine.

Na osnovu izvještaja o kretanju cijena za treći kvartal, koji je usvojio Savjet, konstatovano je da su potrošačke cijene u tom periodu povećane 0,4 odsto.

„Prosječna stopa potrošačkih cijena u prvih devet mjeseci u odnosu na uporedni period iznosila je minus 0,1 odsto, dok su cijene u septembru u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile više 0,1 odsto“, rekli su predstavnici CBCG.

U izvještaju se navodi da modelska prognoza za kraj godine projektuje inflaciju u rasponu od minus 0,8 odsto do 0,2 odsto, sa centralnom tendencijom od minus 0,3 odsto. Slična je i ekspertska procjena CBCG koja ukazuje da će na kraju godine inflacija biti u rasponu od minus 0,5 odsto do 0,5 odsto, sa nultom stopom kao centralnom projekcijom.

Savjet je usvojio i izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za treći kvartal.

„Prema očekivanju banaka, tokom narednog kvartala se očekuje ublažavanje standarda za privredu i stanovništvo po pitanju kamatnih marži, provizija i naknada, dok postoji mogućnost povećanja zahtjeva u pogledu kolaterala za oba sektora“, rekli su iz CBCG.

Savjet je utvrdio i Politiku CBCG i njen Finansijski plan za narednu godinu, kojim su definisani ciljevi i obezbijeđeni uslovi za njihovo ostarivanje. Finansijski plan za narednu godinu pripremljen je, kako su objasnili, u skladu sa principima racionalnog i odgovornog poslovanja.

Savjet je donio rješenje o oduzimanju dozvole za rad mikrofinansijskoj instituciji Kredit plus i upoznao se sa tokom stečajnog postupka Atlas banke za prvih devet mjeseci ove godine.

Savjet je, u cilju stvaranja pretpostavki za primjenu zakona o kreditnim institucijama i o njihovoj sanaciji, usvojio set od šest odluka i to o sadržaju i načinu vođenja registra kreditnih institucija, poslovanju sa osobama povezanim sa tom institucijom i minimalnim standardima za njihova ulaganja u nepokretnosti i osnovna sredstva.

„Usvojene su i odluke o načinu izračunavanja maksimalnog iznosa za raspodjelu u kreditnim institucijama, o bližim kriterijumima za određivanje minimalnog zahtjeva za regulatornim kapitalom i kvalifikovanim obavezama tih institucija i načinu saopštavanja povjerljivih informacija o onima koje su sanaciji“, navodi se u saopštenju.

Savjet je usvojio izvještaje o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za septembar i oktobar, u kojima je konstatovano da su njene aktivnosti sprovedene u skladu sa planiranim obavezama.

Članovi Savjeta su verifikovali i odluke sa dvije telefonske sjednice koje su održane tokom prethodne i ove sedmice.

„Zbog situacije izazvane pandemijom i potrebe dnevnog monitoringa, članovi Savjeta su u stalnoj komunikaciji i takav režim rada važiće do daljnjeg“, navodi se u saopštenju.Izvor: Mina business