28-11-2023

CG će prva u Evropi sprovoditi mjere za unapređenje zdravlja i inkluzije OSI

Transformacija zdravstvenog sistema za veću inkluziju i zadovoljenje zdravstvenih potreba osoba sa invaliditetom put je za stvaranje inkluzivnog društva u kojem niko neće biti zaboravljen.


Foto: Portal RTV Budva

To je poručeno na nacionalnim konsultacijama o zdravstvenoj jednakosti OSI koje organizuje Ministarstvo zdravlja, uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije.

Iz kancelarije SZO u Crnoj Gori kazali su da je Crna Gora prva i jedina država u Evropi, a među pet zemalja svijeta, koja planira da sprovede mjere i intervencije shodno Globalnom vodiču SZO, kako bi se unaprijedila zdravstvena jednakost I inkluzija OSI.

Kako je saopšteno, konsultacije su otvorili ministar zdravlja Vojislav Šimun, potpredsjednik Vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalnu politiku Srđan Pavićević, rezidentni koordinator sistema Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori Piter Lundberg i šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajović.

Šimun je kazao da će neumorno raditi na tome da svakom građaninu obezbijede univerzalnu zdravstvenu zaštitu i pristup.

“Nedavno je Vlada usvojila Strategiju za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti, koja uključuje fokus na pristupačnost zdravstvenih usluga za osobe sa invaliditetom i posvećena je smanjenju diskriminacije i barijera u pristupu zdravstvenim uslugama”, rekao je Šimun.

Kako je kazao, to su važni koraci koji moraju biti pređeni i na tom putu je pred njima mnogo posla.

“Stoga pozdravljam napore SZO na unapređenju jednakosti za osobe sa invaliditetom i podršku koju u tom pravcu pružaju Vladi Crne Gore”, rekao je Šimun.

Pavićević je istakao da je Vlada posvećena punoj implementaciji obaveza iz ratifikovane Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, Agende odrzivog razvoja 2030 i Političku deklaraciju o univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti UN .

Prema njegovim riječima, odnos prema OSI je lična karta društva.

Pavićević je poručio da sugrađani nose breme invaliditeta zbog nepravičnih uslova u društvu koji se mogu izbjeći, što je moralno i u svakom drugom smislu neprihvatljivo.

On je istakao je da je vrijeme da konvencije i strategije pretočimo u akciju za veću inkluziju osoba sa invaliditetom.

Lundberg je ocijenio da se 1,3 milijarde ljudi širom svijeta suočavaju sa nekim oblikom invaliditeta i nailaze na barijere u životu.

„Sad je vrijeme za promjene, moramo ubrzati implementaciju Konvencije UN o pravima lica sa invaliditetom, koja promoviše, štiti i obezbjeđuje poštovanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom”, rekao je Lundberg.

Kako je kazao, UN podržavaju Crnu Goru na tom putu.

“Postizanje zdravlja za sve, uključujući i osobe sa invaliditetom, zahtijevaće partnerstvo i saradnju. Tim Ujedinjenih nacija biće sa vama pri svakom koraku na tom putu“, poručio je Lundberg.

On je istakao da Agendu održivog razvoja 2030 nije moguće ostvariti bez uključivanja osoba sa invaliditetom.

Brajović je ocijenila da su napori na ostvarivanju univerzalne zdravstvene zaštite pretpostavka stvaranja inkluzivnog društva u kojem niko neće biti zaboravljen.

Ona smatra da OSI nose breme zbog nepravičnih uslova u društvu koji se mogu izbjeći.

“Bez obzira o kojem tipu barijera je riječ kao prepreke za OSI osobe u ostavriavanju zdravstvene zaštite, one nas udaljavaju od humanosti, inkluzivnog društva i prosperiteta”, poručila je Brajović.

Prema njenim riječima, OSI i stare osobe izložene su većem riziku obolijevanja od hroničnih nezaraznih bolesti, upravo zbog postojećeg stanja i nezadovoljenih potreba, većeg nivoa siromaštva i ekskluzije.

“I potrebno je sistemski raditi na održivom odgovoru na epidemiju hronicnih nezaraznih bolesti, kao vodećem uzroku invaliditeta i obolijevanja”, rekla je Brajović.

Kako je navela, nema inkluzije OSI bez transformacije zdravstvenog sistema koji počiva na snažnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao strategiji ostvarivanja univerzalne zdravstvene zaštite i okosnici dinamičnog zdravstvenog sistema koji će kompetentno pružiti usluge prevencije, rane detekcije, liječenja i rehabilitacije OSI.

Ona je istakla da je pitanje OSI u vrhu SZO agende i da je prošle godine objavljen Globalni izvještaj o jednakosti u zdravlju i OSI, koji sadrži konkretne preporuke zemljama članicama radi unapređenja inkluzije OSI i njihovog zdravlja.

“Raduje što je Crna Gora, prepoznajući da je zdravlje pravo svih, a ne privilegija odabranih, prva zemlja u Evropi koja je inicirala proces izrade Akcionog plana za unapređenje jednakosti u zdravlju OSI, kao platforme za transformaciju zdravstvenog sistema i veći stepen inkluzivnosti OSI, insistiranje na integraciji, punu involviranost OSI u procesu planiranja ciljanih intervencija”, rekla je Brajović.

Ona je naglasila da je nivo zdravstvene zaštite za OSI mjera istinske posvećenosti ostvarivanju univerzalne zdravstvene zaštite i ostvarivanju zdravijeg i bezbjednijeg društva za sve.

U saopštenju se navodi da OSI čine 15 odsto populacije na globalnom nivou, a da više od 80 odsto OSI živi u siromaštvu.

“U Crnoj Gori, jedna od devet osoba živi sa nekim oblikom invaliditeta (11 odsto populacije), a trend rasta broja OSI je izvjestan, budući da populacija stari i da proživljavamo epidemiju hroničnih nezaraznih bolesti”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da OSI imaju tri puta veću vjerovatnoću da će im biti uskraćena zdravstveno zaštita, a četiri puta veću vjerovatnoću da dožive neadekvatan tretman tokom pružanja zdravstvene zaštite.