23-01-2018

Poziv za finansiranje projekata zapošljavanja OSI

Zavod za zapošljavanje Crne Gore, objaviće danas javni poziv za finansiranje projekata zapošljavanja osoba sa invaliditetom (OSI).

Poziv za finansiranje projekata zapošljavanja OSI | Radio Televizija Budva

Kako prenosi agencija Mina, to je šesti javni poziv, namijenjen pravnim i fizičkim licima, koji se bave podsticanjem zapošljavanja OSI, a biće otvoren do 22. februara.

Iz ZZZCG-a su saopštili da je cilj javnog poziva uključivanje najmanje 180 OSI u projektima i to 40 odsto žena.

"Zbog ograničenja propisanih Zakonom o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja na javni poziv ne mogu se prijaviti organi državne i lokalne uprave, organi lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove i državni fondovi", kazali su iz ZZZCG-a i dodali da u projektu ta pravna lica mogu učestvovati kao podugovarači.

Navodi se da se bespovratna sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI mogu, između ostalog, koristiti za mjere aktivne politike zapošljavanja - obrazovanje i osposobljavanje odraslih, osposobljavanje za rad kod poslodavca.

“Bespovratna sredstva Fonda mogu se koristiti i za mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada, otvaranje novih radnih mjesta za OSI, otklanjanje barijera pristupu radnom mjestu, zapošljavanje OSI”, precizira se u saopštenju.

Upravni odbor ZZZCG-a donio je odluku o dodjeli grant šema, u iznosu od 1,5 miliona EUR.

Iz ZZZCG-a su kazali da je odluka saglasna pribavljenom mišljenju Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI.

Navodi se da je programom rada i budžetom Zavoda za ovu godinu obezbijeđeno 3,3 miliona EUR za finansiranje projekata zapošljavanja OSI, od čega je 300 hiljada EUR za obaveze prema izvođačima projekata, po pozivu iz novembra prošle godine.

Zavod planira da raspiše još jedan poziv, takođe, vrijedan 1,5 miliona EUR.

“Do kraja godine biće bespovratno dodijeljeno raspoloživih tri miliona EUR grant šema", navodi se u saopštenju.