28-03-2016

Plan Zavoda: Na sezonskim poslovima 10.000 domaćih radnika

Posredovanje u sezonskom zapošljavanju jedna je od mjera aktivne politike zapošljavanja, koju realizuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore.

Plan Zavoda: Na sezonskim poslovima 10.000 domaćih radnika | Radio Televizija Budva

U cilju većeg legalnog zapošljavanja radne snage sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Zavod je donio Plan zapošljavanja sezonske radne snage za 2016. godinu, koji je usklađen sa mjerama ekonomske politike Vlade Crne Gore i predviđa angažovanje 10.000 lica sa evidencije Zavoda.

"U ponudi radne snage sa turističko-ugostiteljskim zanimanjima je oko 5.000 lica. To su kvalifikovani radnici: kuvari, konobari, recepcioneri, pekari, mesari itd. Međutim, potencijal za rad u sezoni je mnogo veći. Na spisku nezaposlenih je veliki broj lica drugih zanimanja i onih bez zanimanja koji mogu raditi u turizmu i ugostiteljstvu, gdje je više od 70 odsto pomoćnih poslova, koji nijesu zahtjevni i koji se uče kroz rad i iskustvo. Tome treba dodati i znatan broj mladih ljudi, đaka i studenata, koji iz godine u godinu pokazuju sve veće interesovanje za rad u sezoni. Doduše, njihov radni angažman, zbog obaveza u školi i na fakultetima, često ne može biti duži od tri mjeseca, ali znamo da određeni poslovi i ne traju duže, tako da i oni mogu učestvovati aktivno na sezonskom tržištu rada”, kazala je Dnevnim novinama Sonja Ivanović, načelnica Odsjeka za rad sa poslodavcima.

Ivanović ističe da je u centrima za informisanje i profesionalno savjetovanje ZZZCG u toku prijavljivanje mladih za rad na sezonskim poslovima, te da savjetodavci Zavoda rade na pripremi nezaposlenih lica za sezonsko zapošljavanje, kroz motivisanje i animiranje za ovaj vid zapošljavanja.

"Ove godine smo intenzivirali aktivnosti prema poslodavcima. Zavodovi mobilni timovi su već na terenu, obilaze poslodavce i kroz neposredni kontakt prikupljaju podatke o njihovim kadrovskim potrebama. Ovdje smo akcenat stavili na poslodavce koji su prethodnih godina zapošljavali najviše stranaca u svojim kompanijama, kako bismo utvrdili realno stanje i predložili rješenje za konkretan problem za svakog poslodavca ponaosob. Poslodavce animiramo i na veće korišćenje stimulativnih mjera ukoliko zaposle domaću radnu snagu”, ističe Ivanović.

S obzirom da poslodavci kao glavne razloge zapošljavanja stranaca navode nedovoljnu obučenost domaće radne snage za rad na sezonskim poslovima, te nedostatak potrebnih znanja i vještina, Zavod je kreirao niz mjera koje će uticati na povećanje konkurentnosti domaćih radnika, prije svega kroz programe obrazovanja i osposobljavanja odraslih.

"U cilju stimulisanja zapošljavanja nezaposlenih lica iz evidencije Zavoda, kao i stimulisanja poslodavaca da, kroz saradnju sa Zavodom, obezbijede potrebne radnike, u toku su pripreme za realizaciju programa aktivne politike zapošljavanja osposobljavanje za rad kod poslodavca. Raspoloživa sredstva za njegovo sprovođenje iznose 500.000 eura. Ovim sredstvima planira se stimulisanje zapošljavanja 260 nezaposlenih lica, koja u posljednjih 12 mjeseci nijesu bila u radnom odnosu, u prosječnom trajanju od šest mjeseci. Program će realizovati poslodavaci iz privatnog sektora, prije svega mala i srednja preduzeća”, kaže Ivanović.

Program osposobljavanja za rad kod poslodavca, omogućava poslodavcu da lica koja učestvuju u programu osposobi za obavljanje određenih poslova i neposredno po sprovođenju programa, zaposli na poslovima za čije obavljanje su osposobljeni. Poslodavci koji osposobe i zaposle nezaposlena lica ostvariće pravo na subvenciju zarada, za vrijeme rada ovih lica. Visina subvencije iznosiće 50 odsto opravdanih troškova realizacije programa osposobljavanja za rad kod poslodavca.

"U cilju povećanja zapošljivosti nezaposlenih lica i povećanja zaposlenosti, prije svega u djelatnostima sa povećanom tražnjom, Zavod će i u 2016. godini, u saradnji sa organizatorima obrazovanja odraslih, realizovati programe obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije, kao i programe za sticanje ključnih vještina potrebnih za obavljanje poslova određenih zanimanja. Raspoloživa sredstva za realizaciju ovih programa iznose 300.000 eura, čime se planira finansiranje navedenih programa za najmanje 300 nezaposlenih lica", kaže Ivanović.